Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

8.1. Поняття про глобальну комп'ютерну мережу Інтернет

У суспільстві склалося неоднозначне ставлення до глобальної комп'ютерної мережі Інтернет і тих технологій, що вона підтримує. Одні вважають, що це всесвітня комунікаційна мережа; другі - величезне інформаційне звалище; треті - мегамаркет без обмежень; четверті - ідеальне середовище для злочинців; п'яті - що це необмежене джерело інформації тощо. Тому надамо сучасне техніко-технологічне визначення.

Інтернет (Internet) - мережа передачі даних, що має глобальну децентралізовану архітектуру, розвинені методи адресації і передачі інформації на основі протоколів TCP/IP між одно- і різнотипними мережами передачі даних, комп' ютерними системами і різноманітним термінальним (кінцевим) устаткуванням і забезпечує доступ до величезної кількості розподілених інформаційних ресурсів та надання різноманітних інформаційних послуг. Підкреслимо, що Інтернет є мережею, яка об'єднала існуючі мережі у різних частинах і країнах світу.

Розвиток мережі почався на початку 60-х рр. ХХ ст. Для створення надійної, безвідмовної мережі зв'язку під егідою агентства перспективних розробок міністерства оборони США (Defence Advanced Research Project Agency - DARPA) почалася розробка і впровадження глобальної військової комп' ютерної мережі, яка з'єднувала дослідні лабораторії на території США. За іменем агентства вона отримала назву ARPANet.

З 1974 р. для мережі використовуються протоколи ІР (Internet Protokol) - міжмережний протокол та TCP (Transmission Control Protokol) - протокол керування передачею. Протоколи ТСР/ІР, які використовуються зараз, були написаними у 1981 р. Протоколи TCP/IP одержали статус стандарту США.

У 1990 р. Міністерство оборони США приймає рішення побудувати власну мережу на основі ARPANet. Відбувається поділ наявної мережі на ARPANet і MILNet. Вводиться система доменних імен - Domain Name System (DNS), число хостів невпинно зростає.

З 1991 р. починається активне комерційне використання Інтернету.

Днем народження українського Інтернету вважається 2 грудня 1992 р. Саме у цей день, після переговорів, що велися більше ніж рік із структурами в американському уряді, які відповідають за адміністрування Інтернету, був делегований домен для України - .UA. На 2004 р. в українському сегменті працювало більше 400 провайдерів, число користувачів складало приблизно 3,5 млн осіб. У 2005 р. кількість користувачів в Україні становила приблизно 4 млн осіб, на кінець 2006 р. - 4,5 млн (це 12-те місце у світі), весною 2008 р. - 7,7 млн користувачів. Загальна кількість користувачів у світі становить на початок 2009 р. приблизно 1 млрд, а кількість сайтів - приблизно 110 млн.