Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ЗМІСТ

Сторінки матеріалу:

Автори розділів та статей ...............................................................................................................................  3

Список основних скорочень ..........................................................................................................................  4

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ............................................................................................................. 7

Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України ..................................................................................  7

Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності........................................................................................ 8

Розділ II. ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ........................................................... 10

Стаття 3. Законодавство України про кримінальну відповідальність........................................................ 10

Стаття 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі......................................................... 14

Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі................................................... 17

Стаття 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів,

вчинених на території України .................................................................................................  22

Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених

громадянами України або особами без громадянства за межами України........................... 27

Стаття S. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених

іноземцями або особами без громадянства за межами України............................................. 29

Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами України ..........................................................  31

Стаття 10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину,

та особи, яка засуджена за вчинення злочину ........................................................................  32

Розділ III. ЗЛОЧИН, ЙОГО ВИДИ ТА СТАДІЇ......................................................................................... 36

Стаття 11. Поняття злочину.......................................................................................................................... 36

Стаття 12. Класифікація злочинів................................................................................................................. 39

Стаття 13. Закінчений та незакінчений злочини........................................................................................... 41

Стаття 14. Готування до злочину.................................................................................................................. 47

Стаття 15. Замах на злочин............................................................................................................................ 49

Стаття 16. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин............................................................. 53

Стаття 17. Добровільна відмова при незакінченому злочині...................................................................... 55

Розділ IV. ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

(СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ).............................................................................................................. 59

Стаття 18. Суб’єкт злочину........................................................................................................................... 59

Стаття 19. Осудність...................................................................................................................................... 61

Стаття 20. Обмежена осудність ...................................................................................................................  65

Стаття 21. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння внаслідок

вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин 68

Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.................................................... 7G

Розділ V. ВИНА ТА ЇЇ ФОРМИ................................................................................................................... 73

Стаття 23. Вина............................................................................................................................................... 73

Стаття 24. Умисел і його види .....................................................................................................................  79

Стаття 25. Необережність та її види.............................................................................................................. 84

Розділ VI. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ....................................................................................................... 91

Стаття 26. Поняття співучасті....................................................................................................................... 91

Стаття 27. Види співучасників....................................................................................................................... 95

Стаття 2S. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою,

організованою групою або злочинною організацією............................................................. 102

Стаття 29. Кримінальна відповідальність співучасників........................................................................... 107

Стаття 30. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників

організованої групи чи злочинної організації......................................................................... 108

Стаття 31. Добровільна відмова співучасників.......................................................................................... 109

Розділ VII. ПОВТОРНІСТЬ, СУКУПНІСТЬ ТА РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНІВ............................................ 111

Стаття 32. Повторність злочинів................................................................................................................. 114

Стаття 33. Сукупність злочинів................................................................................................................... 118

Стаття 34. Рецидив злочинів........................................................................................................................ 124

Стаття 35. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів........................................... 126

Розділ VIII. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 130

Стаття 36. Необхідна оборона..................................................................................................................... 130

Стаття 37. Уявна оборона............................................................................................................................ 147

Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин..................................................................................... 149

Стаття 39. Крайня необхідність................................................................................................................... 155

Стаття 40. Фізичний або психічний примус................................................................................................ 160

Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження..................................................................................... 162

Стаття 42. Діяння, пов’язане з ризиком..................................................................................................... 167

Стаття 43. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної

діяльності організованої групи чи злочинної організації....................................................... 170

Розділ IX. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ............................................ 174

Стаття 44. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності........................ 174

Стаття 45. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям........................ 177

Стаття 46. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням

винного з потерпілим............................................................................................................... 181

Стаття 47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи

на поруки................................................................................................................................... 184

Стаття 48. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки................... 188

Стаття 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків

давності...................................................................................................................................... 192

Розділ X. ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ.............................................................................................. 200