Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ

                Огляд місця події належить до першочергових і основних слідчих дій, його проведення на досудовому слідстві передбачено ст. 190 КПК України. Ця дія належить до найдавніших, згадки про його проведення можна знайти в описах судових розглядів у Вавилоні, давньому Єгипті, античному Римі, Київській Русі. Причому огляд місця події застосовується не тільки в кримінальному, а також  в адміністративному, цивільному та господарському процесах, з використанням подібних прийомів та методичних рекомендація.

В кримінальному процесі огляд проводиться при необхідності в усіх стадіях досудового слідства чи дізнання, оглядатись можуть місцевість, приміщення, предмети,  документи, тощо. Огляд місця події може проводитись і  під час судового слідства, що передбачено ст.315 КПК  України, з дотриманням тих самих вимог, що і під час досудового слідства, але без понятих.

                До місця події належить не тільки місце безпосереднього вчинення злочину, а також шляхи підходу і відходу злочинця, місця виявлення знарядь злочину, предметів, документів, а також слідів, що мають відношення до злочину. При необхідності місце події розбивається на декілька ділянок, які оглядаються почергово, або, з метою економії часу, кожна ділянка оглядається окремо іншою слідчо-оперативною групою, наприклад - 1) місце вчинення крадіжки; 2)місце виявлення покинутої злочинцями автомашини, якою вивозили викрадене; 3) місце виявлення викраденого в помешканні злочинця. При паралельних оглядах повинен бути загальний план проведення огляду та постійний обмін інформацією між групами про отримані результати з використанням засобів зв'язку - звичайних або мобільних телефонів, радіостанцій і т.і. , але кожна група складає свій протокол огляду місця події. Недопустимий одночасний огляд одного місця події декількома слідчо-оперативними групами з складанням єдиного протоколу огляду, тому що кожна група досліджувала свою ділянку, а підписувати повинна також те, що вона не сприймала.

Особливим видом огляду є прочісування місцевості з метою пошуку злочинця, трупу потерпілого, викрадених речей, слідів злочину, яке проводиться слідчо-оперативною групою із залученням працівників міліції, студентів, військовослужбовців або інших осіб. Про це складається окремий протокол огляду місця події, де вказується кількість людей, час і територія прочісування, хто керував ними і проводив інструктаж, чи застосовувались собаки і пошукові прилади, хід та результат прочісування. Оформлення прочісування довідкою, рапортом чи іншим документом являється порушенням КПК, який  передбачає лише одну процесуальну дію в таких випадках - огляд місця події. Перед прочісуванням обов'язково проводиться коротке ознайомлення з обставинами події членів групи та їх інструктаж - на якій території і що шукати, засоби зв'язку і заходи безпеки, хто керує всім прочісуванням і окремими групами, тощо. Якщо в ході прочісування виявлено осіб, сліди чи предмети, що цікавлять слідство, негайно проводиться їх ретельний огляд слідчо-оперативною групою за загальними правилами, про що складається окремий протокол огляду.

                Якщо виникла необхідність переслідування злочинця "по гарячих слідах", це проводиться спеціальною оперативною групою, а слідчо-оперативна група повинна оглядати основне місце події, а потім місця затримання, виявлення слідів чи предметів (наприклад, викинутого по дорозі знаряддя злочину), або це одночасно з основним оглядом робить інша слідчо-оперативна група, як вказано вище.

Огляд місця події являється обов'язковим при виявленні всіх злочинів, які залишають матеріальні сліди. Оглядати потрібно не тільки місце вчинення крадіжки, ДТП чи вбивства, а також місце отримання хабара, склад чи магазин при виявленні нестачі, бухгалтерію при ухиленні від сплати податків і т.і. Наприклад, в хабарника на календарі може бути запис про зустріч з хабародавцем, в складі - сліди неналежного зберігання товарів, в бухгалтерії - документи подвійного обліку.

 

Метою і завданням огляду місця події повинні бути:

 

 1. Отримання  даних про об'єктивну сторону злочину - час і місце вчинення,  спосіб і знаряддя, дії злочинців на місці злочину,  обстановку, обставини і механізм події, наслідки злочину і причинний зв'язок між діяннями злочинців і наслідками;
 2. Встановлення просторових і часових меж, а також черговості вчинення певних дій чи проходження певних подій;
 3. Встановлення можливого способу вчинення злочину, в певних умовах;
 4. Отримання даних про нанесену шкоду і потерпілих осіб.;
 5. Встановлення подій, що відбувались одночасно із злочином (дощ, снігопад,  і т.і.);
 6. Отримання вихідної інформації для висування версій, проведення слідчих дій і пошуку злочинця;
 7. Перевірка висунутих версій і висування нових;
 8. Встановлення наявності чи відсутності події або складу злочину;
 9. Виявлення, процесуальне закріплення і збереження слідів і наслідків злочину та інших речових доказів;
 10. Отримання даних, об'єктів і зразків для проведення судових експертиз;
 11. Отримання даних про суб'єкта злочину - його вік (дорослий, неповнолітній), фізичні дані (зріст, комплекція, фізична сила, фізичні недоліки), професію, наявність певних вмінь і навичок,  особливість психіки, знання місцевості і приміщення і т.і.;
 12. Встановлення, на що направлений злочин, що було його предметом і його особливості (антикваріат, продукти харчування, наркотики, зброя і т.і.);
 13. Особливості потерпілого і його відносини із злочинцем (знайомство, боязнь, тощо);
 14. Отримання даних про наявність чи відсутність співучасників, попередньої змови, форми вини, мотиву і мети.
 15. Встановлення наявності пом'якшуючих чи обтяжуючих вину обставин;
 16. Виявлення і перевірка даних про симуляцію злочину чи певних його обставин;
 17. Виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину;
 18. Виявлення осіб, які були свідками злочину чи подій, з ним пов'язаних;
 19. Виявлення інших злочинів і доказів їх вчинення.

 

Слідчий повинен прикладати зусилля для отримання в ході огляду якнайбільше вказаної інформації, яка витікає як з об'єктивних даних, так і їх аналізу.

Хід огляду місця події має свою специфіку залежно від характеру його відображення.

 1. При повному дійсному відображенні слідчий фіксує і аналізує всі наявні сліди і предмети, отримує об'єктивну картину злочину;
 2. При неповному відображенні, яке викликане плином часу, атмосферним впливом і іншими причинами, слідчому з використанням наявних слідів та предметів, їх аналізу, необхідно уявити та відновити повну картину злочину;
 3. При відсутності явного відображення, коли не виявлено слідів злочину, необхідно шляхом допиту очевидців, аналізом отриманих даних встановити, які сліди і предмети були на місці події,  як вони зникли чи знищені, які об'єктивні дані це підтверджують, прийняти міри для їх виявлення і фіксації;
 4. При фальшивому відображенні події злочину - встановити, які сліди і предмети не відповідають картині злочину, яка невідповідність виявлених даних з природним, закономірним розвитком подій. Якщо висунуті версія і модель події невірні, або  мало місце інсценування злочину чи певних його обставин, виявляються негативні сліди або предмети, тобто ті, яких не могло і не повинно бути. Наприклад, наявність павутини на вікні, через яке нібито викрадені речі.

Найважливішим тактичним прийомом в усіх випадках являється реконструкція, моделювання обставин події на основі аналізу даних огляду місця злочину, допитів свідків і потерпілих, оперативно-розшукових даних - які матеріальні сліди і де подія повинна була залишити, які з них могли зникнути або бути пошкодженими, зіставлення побудованої моделі з об'єктивними даними огляду. При моделюванні потрібно враховувати, що злочинець і потерпілий діяли в надзвичайній, екстремальній ситуації, тому могли вчиняти діяння, неможливі в звичайних умовах. Якщо модель вірна, то вона підтверджується наявними слідами або їх відсутністю, допомагає відшукати сліди і предмети, які навіть були не помічені або упущені. Наприклад, якщо висунуто модель про постріл з пістолета, то повинна бути знайдена гільза, а якщо з револьвера, то гільзи на місці події не буде.

Реконструкція і моделювання події повинні проводитись до початку огляду, під час його проведення і після закінчення, що інколи викликає необхідність в додатковому огляді всього місця події, або його частини. Якщо аналізом і моделюванням встановлено, що повинні бути сліди, які не виявлені, потрібно повернутись до огляду та шукати і часто їх знаходять, навіть коли вони маловидимі чи незначні, але потім це може стати важливим доказом по справі. Наприклад, виникла версія, що злочинець після вбивства помив підлогу від крові і її виявлено не було. Але при використанні люмінолу залишки крові знайшли в щілинах між дошками, їх зірвали і знайшли згустки крові, які в подальшому судова експертиза за допомогою генної дактилоскопії ідентифікувала з потерпілим.

                Огляд місця події буває первинним (основним), додатковим і повторним. Первинний огляд повинен проводитись негайно після отримання повідомлення про злочин, незалежно від часу доби, погоди, освітлення і інших умов, але при несприятливих умовах первинного огляду потім  проводиться додатковий огляд, як правило, вдень.  Огляд повинен проводитись тільки слідчо-оперативною групою під керівництвом слідчого, прокурора, або іншої особи, якій він доручений. Ця особа повинна мати спеціальну підготовку і досвід проведення оглядів місця події, не можна  доручати його проведення стажистам, сержантам патрульно-постової служби, помічникам дільничного уповноваженого і іншим непідготовленим особам.     Слідчий може  запросити для участі в огляді спеціалістів,  не заінтересованих в результатах справи. Відповідно до ч.4 ст. 191 КПК України, органи внутрішніх   справ   зобов'язані   подавати   слідчому допомогу в проведенні огляду місця події.

Додатковий огляд проводиться для уточнення якихось деталей,  тією самою слідчо-оперативною групою або з більшістю її учасників, інколи частини місця події. Повторний огляд місця події проводять при неякісному первинному або при наявності сумнівів в його повноті і об'єктивності. Найчастіше проводить його слідчо-оперативна група з іншим керівником, в яку учасники первинного огляду включаються для уточнення даних основного огляду.

 

При огляді місця події потрібно дотримуватись таких правил: