Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТА ІНШІ ОБЛІКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ, ЦИВІЛЬНОМУ, ГОСПОДАРСЬКОМУ ТА АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВАХ.

 

               

Для повного, всебічного і об'єктивного дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному судочинствах, необхідно використовувати різноманітні криміналістичні та інші обліки. Отримані з них дані можуть служити доказами в судочинстві, або давати можливість отримати інші докази, висунути і перевірити версії, прийняти повне, всебічне і об'єктивне процесуальне рішення.

                Різноманітні обліки використовуються при розслідуванні кожної кримінальної справи - перевірки судимості, чи стоїть особа на диспансерному медичному обліку і таке інше. При розгляді в судах справ - кримінальних, адміністративних, цивільних та господарських також використовуються обліки - наприклад, чи мається майно і кошти на рахунках в фізичних та юридичних осіб, чи накладено на них арешт. Часто виникає проблема, звідки можна отримати ті чи інші дані, необхідні для розгляду справи,  або перевірити інформацію, надану учасниками процесу, для чого потрібно знати про наявність і можливість різноманітних обліків.

Посібники по вказаних обліках випускались дуже давно і тому інформація в них в більшості застаріла. Крім того, в останній час з'явився цілий ряд нових обліків, різко зросли технічні  можливості швидкого і повного отримання необхідної інформації за допомогою комп'ютерів і систем електронного зв'язку. При цьому потрібно пам'ятати, що будь-яка інформація не може бути безспірним доказом по справі і підлягає перевірці шляхом допитів і інших слідчих та судових  дій.

 

                При використанні обліків необхідно дотримуватись певних правил :

  1. Обліки повинні використовуватись для отримання чи перевірки конкретної інформації по справі;
  2. Запити необхідно оформляти на спеціальних бланках, якщо такі розроблені, а якщо запитувана інформація конфіденційна чи таємна - з дотриманням вимог відповідного діловодства;
  3. В запитах потрібно вказувати, для чого потрібно запитувані дані та якнайбільше вихідної інформації, щоб полегшити і звузити пошук;
  4. Необхідно перевіряти всі види обліків, де можуть бути необхідні дані ;
  5. Перевірки належить починати з місцевих обліків і місць, де необхідні дані найвірогідніше можуть бути ( місце народження, судимості і т.і. )
  6. Дані про наявність схожих об'єктів (документів, речей і т.і. ) підлягають обов'язковій перевірці за допомогою ідентифікаційної експертизи або інших слідчих та судових дій.