Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ ТА ОБСТАВИН ПОДІЇ

Сторінки матеріалу:

 

 

                Відтворення обстановки та обставин події використовується для отримання, перевірки та закріплення доказів по кримінальній справі багато століть, згадки про подібні дії в кримінальному процесі можна знайти ще в давньоримських творах.  Вона мала різні назви, найбільш поширеними були "Слідчий експеримент", "Перевірка показів на місці", "Відтворення показів на місці" та "Відтворення обстановки та обставин події". Вперше в нашій державі законодавчо закріплено проведення відтворення обстановки та обставин події у Кримінально-процесуальному кодексі 1960 року. До цього дана слідча дія проводилась на основі наукових рекомендацій, відомчих нормативних актів та практичних потреб. Наприклад, в "Настольной книге следователя" випущеній в 1949 році, великий розділ  був присвячений слідчому експерименту, без посилань на жоден нормативний акт.

Дана слідча дія належить до основних і регламентована ст. 194 КПК України, проведення відтворення обстановки та обставин події в ході судового слідства не передбачено. Якщо під час судового розгляду виникне необхідність у відтворенні, воно може проводитись слідчим при виконанні судового доручення на підставі ст.315-1 КПК України. З смислу закону також витікає, що можна проводити відтворення не тільки події злочину, а також і інших подій, пов'язаних з розслідуванням кримінальної справи. Слідчий експеримент і перевірки показів на місці, як окремі слідчі дії, діючим КПК України не передбачені, на думку більшості вчених вони входять складовими частинами у відтворення. Проведення різноманітних дій в ході відтворення, відповідно ст.194 КПК,  "допускається при умові, коли вони не принижують гідності осіб, що беруть у них участь, і не є небезпечними для їх здоров'я". По загальних принципах кримінального процесу також не можна вчиняти дій, які зачіпають або порушують законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб, норми моралі та етики.

 

В законі вказано три основні завдання проведення відтворення:

 

  1. Перевірка і уточнення результатів допиту свідка, потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого;
  2. Перевірка і уточнення даних, одержаних при провадженні огляду та інших слідчих дій;
  3. Відтворення обстановки і умов, в яких ті чи інші події могли відбуватися в дійсності.

 

Відповідно до ст.194 КПК України проведення відтворення обстановки та обставин події може проводитись лише після допитів і інших слідчих дій, результати яких потрібно перевірити або уточнити. Допити провинні бути максимально детальними, але якщо допитуваний не може згадати деталей, краще залишити їх уточнення до відтворення, так як деякі особи з різних причин при відтворенні можуть настоювати на попередніх, помилкових показах.  Не можна перевіряти дані, по яких свідок чи інша особа не були допитані, або намагатись оцінювати не виявлені при огляді сліди, але на практиці при відтворенні майже завжди виявляються нові дані і сліди.

Проводити відтворення слідчий може як з участю свідка, потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого, покази яких перевіряються, так і без них, тобто перевіряти отримані дані самостійно, лише з участю понятих, хоча такий вид відтворення застосовується рідко.

Найважливішим тактичним прийомом відтворення в усіх випадках являється реконструкція, моделювання обставин події на основі аналізу даних огляду місця події, допитів свідків і потерпілих, оперативно-розшукових даних - які матеріальні сліди і де подія повинна була залишити, які з них могли зникнути або бути пошкодженими, зіставлення побудованої моделі з об'єктивними даними відтворення. При моделюванні потрібно враховувати, що злочинець і потерпілий діяли в надзвичайній, екстремальній ситуації, тому могли вчиняти діяння, неможливі в звичайних умовах. Якщо модель вірна, то вона підтверджується наявними слідами або їх відсутністю, допомагає відшукати сліди і предмети, які навіть були не помічені або упущені. Реконструкція і моделювання події повинні проводитись до початку відтворення, під час його проведення і після закінчення, що інколи викликає необхідність в додатковому огляді всього місця події, або його частини.

 Якщо аналізом і моделюванням встановлено, що повинні бути сліди, які не виявлені, потрібно повернутись до огляду та шукати і часто їх знаходять, навіть коли вони маловидимі чи незначні, але потім це може стати важливим доказом по справі. Наприклад, підозрюваний на відтворенні показав, що втік через вікно і було висунуто версію, що він міг подряпати тіло об раму, але пройшов значний час і на тілі подряпин не було. При додатковому огляді з лупою на рамі виявлено дрібні частинки шкіри з кров'ю, які в подальшому судова експертиза за допомогою генної дактилоскопії ідентифікувала як такі, що походять від підозрюваного. Відсутність слідів може вказувати і на помилкову версію.

Тактичними умовами відтворення є: проведення в   умовах, максимально схожих з тими, в яких мали місце подія або  факт, що цікавить слідчого; багаторазовість   проведення   однорідних  дослідів, що виключає випадковий результат; проведення дослідів при необхідності   в   декілька   етапів,   що   дозволяє детально аналізувати і порівнювати їх  результати.

На практиці інколи виникає необхідність в проведенні повторного відтворення з тією ж особою - при невірних умовах первинного відтворення, виникненні сумніву в об'єктивності чи повноті його результатів, зміною показів особою, тощо. Для проведення повторного відтворення слідчому найкраще винести постанову, керуючись статтею 130 КПК України. Хоча для відтворення постанова КПК не передбачена, але це дасть можливість слідчому викласти мотивацію та причини повторного проведення.

Слідчий повинен прикладати зусилля для отримання в ході відтворення  якнайбільше інформації, яка витікає як з об'єктивних даних, так і з їх аналізу. У відповідності із вимогами ст. 22 КПК України про всебічне, повне і об'єктивне дослідження обставин справи, при відтворенні обстановки та обставин події можуть вирішуватись такі завдання:

 

  1. Отримання поняття про обстановку, обставини і механізм вчиненого. В ході відтворення, яке проводиться після ряду слідчих дій, завжди виникають нові дані про розслідувану подію і тому в ході його слідчий, який навіть оглядав місце події, завжди виявляє і перевіряє для себе дані про обстановку, обставини і механізм вчиненого. Він звертає більшу увагу на найважливіші сліди, предмети, обстановку, проводить подумки відтворення події, як він її представляє, що являється дуже важливим для подальшого розслідування. Інколи після ряду процесуальних дій слідчий сам приходить на місце події і моделює подумки вчинений злочин, але кращий результат дає відтворення з особами, які його безпосередньо сприймали - свідком, потерпілим, обвинуваченим.

 

  1. Відтворення обстановки і умов, в яких ті чи інші події могли відбуватися в дійсності. Важливим для розслідування є не тільки сама подія злочину, а також обстановка і умови, в яких вона відбувалась. Наприклад, особливості освітлення дороги на місці ДТП, наявність відволікаючих водія плакатів, людей чи подій,  виставлені на вітрині спиртні напої при крадіжці і т.і. Свідки і інші особи в ході допитів можуть навіть не звернути на це увагу, але в подальшому обстановка і умови матимуть важливе значення. Наприклад, ДТП вчинено в кінці ночі, при світлі ліхтарів, в ході огляду місця події ліхтарі вже не горіли і стан освітлення в протоколі не відобразили. Коли стан освітлення поновили при відтворенні, це змінило умови видимості водієм.

 

  1. Перевірка висунутих версій і висування нових. Покази і інші докази підтверджують чи заперечують певну версію, тому в ході відтворення завжди перевіряються висунуті версії, а також висуваються нові, як загальні (що і як відбулося, хто вчинив злочин), так і окремі - про фізичні особливості винного, знаряддя злочину, шлях відходу злочинця, таке інше. Наприклад, в ході відтворення слідчий впевнюється, що злочинець не міг пролізти з викраденим через отвір в стіні, що потребує висування версій або про симуляцію крадіжки, або інший шлях відходу.

 

  1. Активація пам'яті свідка, потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого на основі ситуаційних, зорових та інших асоціацій на місці події для отримання більш повних і точних показів. Практично завжди людина на місці події згадує про неї значно більше, ніж в іншому місці. Це пов'язано з тим, що пам'ять активізується на основі ситуаційних, зорових та інших асоціацій - особа згадує дуже багато подробиць, пов'язаних з подією, явищами, предметами, людьми, тваринами, своєю поведінкою, коли сприймає навколишнє, що діє як стимулятор пам'яті.  Найкращі результати дає вихід на місце події, коли відтворення проводиться через тривалий проміжок часу після події і особа забула більшість побаченого чи почутого. Тому в цьому випадку краще проводити відтворення в максимально наближених умовах - по часу доби, погоді, місцезнаходженню особи, інколи навіть її одягу, взуттю і інших деталях. Наприклад, на місці свідок згадує, що бачив ще одного свідка у вікні найближчого будинку, а потім при допиті цей свідок виявився найважливішим.

 

  1. Усунення протиріч між показами різних осіб, а також показів з даними огляду та інших слідчих дій. Вважається класичним усунення протиріч в показах за допомогою очної ставки, але інколи вона нічого не дає - кожен стоїть на своєму, причому часто допитувана особа добросовісно помиляється і виявляє це сама тільки на місці події. А при відтворенні особа змінює свої покази, впевнившись в їх помилковості чи абсурдності. Наприклад, водій показав, що не помітив зустрічного транспорту, засліплений сонцем, що заходило. При відтворенні, коли сонце було в аналогічній точці, він впевнився в абсурдності своїх показів і дав правдиві.  Інший приклад. В ході огляду було встановлено, що вікно зачинено зсередини, а обвинувачений пояснював, що втік через нього. При відтворенні виявилось, що якщо вікно різко зачинити, як показав обвинувачений, то защібка падає і фіксується зсередини.

 

  1. Перевірка просторових і часових меж, а також черговості вчинення певних дій чи проходження певних подій. При розслідуванні кримінальної справи значення мають не тільки місце та час вчинення злочину, а й інші дії та події. Часто важливим є дані про маршрут і час руху потерпілого, свідка, інших осіб, техніки, проходження певних подій (показу телевізійної передачі, своєчасність руху рейсового транспорту і т.і.). Наприклад, свідок показав, що йшов додому після дощу вимощеною дорогою через поле, а так як вбивство відбулось на ґрунтовій дорозі в лісі, він його не бачив. При відтворенні встановили, що по вимощеній дорозі свідок прийшов би додому значно пізніше,  обов'язково побачив би перекинутий трактор і зустрів тракториста, в нього не було б так забруднено взуття. Результати відтворення спонукали свідка признатись, що він бачив злочин, але не хотів свідчити проти свого знайомого.  По іншій справі на ґрунтовій дорозі після дощу було виявлено труп із слідами переїзду, але земля під трупом була суха. Підозрюваний водій пояснив, що їхав по цій дорозі після дощу і виявив труп, об'їхав його і поїхав повідомити в міліцію. Але при відтворенні було встановлено, що проїхати легковим транспортом по цій дорозі після подібного дощу неможливо і водій признався у вчиненні ДТП.