Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТА для застосування техніко-криміналістичних засобів при проведенні слідчих дій

Сторінки матеріалу:

  • ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТА для застосування техніко-криміналістичних засобів при проведенні слідчих дій
  • Сторінка 2

 

В наше життя все більше входять наука і техніка, в ході розслідування приходиться вирішувати проблеми, які неможливо зрозуміти і розв'язати без залучення самих різноманітних спеціалістів. Якщо раніше слідчим запрошувався лише судовий лікар, потім судовий фотограф і спеціаліст в дактилоскопії, то тепер виникає необхідність в спеціалістах не тільки криміналістичних профілів, яких є десятки, але й сотень інших галузей.

Відповідно до ст. 128-1 КПК України у необхідних випадках для участі у проведенні слідчої дії може бути залучений спеціаліст, який не заінтересований в результатах справи. Статті 192 і 193 КПК України передбачають обов'язкову участь спеціаліста - судово-медичного експерта або лікаря лише при огляді трупа чи освідуванні обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого чи свідка, в усіх інших випадках залучення спеціаліста залежить від волі слідчого або іншої особи, яка проводить слідство чи дізнання.

Методичні рекомендації і відомчі нормативні акти передбачають, що для проведення відеозапису, виявлення і вилучення слідів рук людини, слідів ніг, транспортних засобів, інших слідів та речових доказів  обов'язково залучаються в якості спеціалістів експерти-криміналісти органів внутрішніх справ чи інших експертних установ, а у виключних випадках, також особи, які мають необхідні знання та навички, володіють спеціальною технікою. Це можуть бути автотехніки, шляховики, гірничі рятувальники, спеціалісти різноманітних державних інспекцій, тощо.

 Спеціаліст зобов'язаний: з'явитись на виклик; брати участь у проведенні слідчої дії, використовуючи свої спеціальні знання і навики для сприяння слідчому у виявленні, закріпленні та вилученні доказів; звертати увагу слідчого на обставини, пов'язані з виявленням та закріпленням доказів; давати пояснення з приводу спеціальних питань, які виникають при проведенні слідчих дій. Спеціаліст вправі звертатись з дозволу слідчого із запитаннями до осіб, які беруть участь у проведенні слідчої дії; робити заяви, пов'язані з виявленням, закріпленням і вилученням доказів.

З вищевикладеного витікає, що спеціаліст не вправі самостійно виконувати дії по виявленню, закріпленню і вилученню доказів, наприклад, він не може проводити без участі слідчого відеозйомку на місці події, так як це суперечить процесуальному закону і тому ця відеозйомка не матиме процесуального значення як доказ по справі.

Перед початком слідчої дії, в якій бере участь спеціаліст, слідчий пересвідчується в особі та компетентності спеціаліста, з'ясовує його стосунки з обвинуваченим (підозрюваним) і потерпілим та роз'яснює спеціалістові його права і обов'язки. Про виконання цих вимог зазначається в протоколі слідчої дії. Якщо проводиться огляд місця ДТП, одним з учасників якого є працівник міліції, то в огляді не можуть приймати участь його колеги по роботі і потрібно обов'язково шукати незацікавлених спеціалістів - працівників    автотранспортних    організацій,    фотографів, відеооператорів і таке інше.

Спеціаліст не попереджається про кримінальну відповідальність за відмову або ухилення від виконання своїх обов'язків або дачу завідомо неправдивого пояснення, так як така відповідальність кримінальним законом не передбачена. Відповідно до ч.5 ст. 128-1 КПК України в разі відмови або ухилення спеціаліста від виконання своїх обов'язків слідчий повідомляє про це адміністрацію підприємства, установи чи організації за місцем роботи спеціаліста або громадську організацію для відповідного реагування.

У випадках, коли експерт-криміналіст, судово-медичний експерт або інша особа, яка викликана для участі у проведенні слідчої дії в якості спеціаліста, відмовляється або ухиляється від явки або участі в слідчій дії, прокурор відповідно до Закону про прокуратуру має право порушити дисциплінарне провадження відносно неї або внести адміністрації подання про порушення вимог ст. 128-1 КПК України.

Участь у проведенні слідчих дій в якості спеціаліста експерта-криміналіста системи МВС України регулюється наказом № 682 від 30.08.1999 року, а судово-медичного експерта - наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.1995 року № 6.

Відповідно до ст.85 КПК України до протоколу слідчої дії можуть бути додані фотознімки, матеріали звукозапису, відеозапису, плани, схеми, зліпки та інші матеріали, які пояснюють його текст і які найчастіше роблять спеціалісти. Виготовлення планів, схем, зліпків, зняття і фіксація слідів рук, ніг і інших процесуально не регламентується, для цього є відомчі інструкції і накази, наприклад, наказ МВС України № 682 -99р.

При застосуванні техніко-криміналістичних засобів (ТКЗ) в ході проведення слідчих дій рекомендується дотримуючись таких правил :

1. Перед початком слідчої дії слідчий, дізнавач або інша особа, яка її проводить (в подальшому - слідчий ), повідомляє учасників про участь в ній спеціалістів, називаючи їх посади, прізвища, ім'я і по-батькові, а також які техніко-криміналістичні засоби будуть використовуватись. При застосуванні відео- або звукозапису обов'язково повідомляються всі учасники, називаються марки апаратури і плівки, іншого електронного носія, швидкість запису;  при фотографуванні - марки фотоапарата, об'єктива і плівки або електронного носія. Спеціаліст повинен обов'язково включити на відеокамері таймер (внутрішній годинник) і звірити його з точним часом, вся зйомка проводиться тільки з включеним таймером. Якщо фотоапарат може  фіксувати час зйомки, потрібно включити цю функцію і відображати його на фотографіях.

2. Застосування рулетки, лінійки, штангенциркуля, порошків і пензлів для пошуків слідів, ультрафіолетового освітлювача, металошукача, інших подібних ТКЗ описується в ході їх застосування при проведенні слідчої дії. При застосуванні специфічних ТКЗ - спеціальних порошків, освітлювачів, пошукових приладів і таке інше обов'язково вказується їх марка, ким і для чого вони застосовані, який результат отримано. Спеціаліст повинен дотримуватись правила, що при виявленні та вилученні одних слідів не повинні пошкоджуватись інші. Наприклад, інспектор-кінолог повинен намагатись зробити так, щоб собака брала слід не в центрі місця події, знищуючі інші сліди, а  з краю і рухатись не через місце події, а від нього.

3. Хронометраж дій чи подій, технологічних процесів проводитись за допомогою спортивного секундоміра особою, яка має навички користування ним, найкраще вчитель фізичного виховання чи тренер по бігу. Цей секундомір не тільки дає можливість зафіксувати час з великою точністю, але й продемонструвати всім учасникам результати, що неможливо у звичайному годиннику

4. Відеозапис обов'язково починається із зачитування слідчим вступної частини протоколу огляду і тільки потім проводиться орієнтуюча відеозйомка з коментарем слідчого. При необхідності орієнтуючі відео- і фотозйомки можуть проводитись із значної відстані від місця події, з висоти, методами кругової чи лінійної панорами.

5. При проведенні відеозапису в ході слідчої дії слідчий виступає в ролі керівника і коментатора, він зачитує початок і кінцеву частину протоколу, звертає увагу учасників на найбільш суттєві обставини слідчої дії, вказує спеціалісту, що і в якому ракурсі знімати відеокамерою. Спеціаліст може тільки вказати на технічну неможливість або недоцільність зйомки з певного місця або в певному ракурсі.

6. В ході огляду місця події як правило найбільш повно і всебічно застосовуються різноманітні ТКЗ. Фотографування, проведення вимірів, виявлення, фіксацію і вилучення слідів і доказів потрібно проводити паралельно відеозйомці, тому бажано, щоб в огляді складних місць події приймало участь декілька спеціалістів-криміналістів. Якщо в огляді приймає участь один спеціаліст, то на час проведення фотографування, виявлення і вилучення слідів, тощо, відеозапис зупиняється, про що відмічається слідчим на відеозаписі і вказується причина. Відеозйомка вимагає посиленого освітлення об'єктів, тому потрібно як правило застосовувати додаткові джерела світла, найкраще переносну галогенну лампу на 500 або 1000 ватт.

7. Якщо до початку огляду обстановка була ким-небудь порушена (накритий чи перевернутий труп, накриті сліди і т.і.), то обов'язково фіксується саме така обстановка, яка була виявлена, а потім при можливості вона приводиться в той стан, який був раніше і це фіксується відеокамерою, що коментується слідчим, а при необхідності і іншими учасниками огляду. Це потрібно в зв'язку з тим, що потім на трупі виявляються ворсинки від ковдри, якою труп накривали рідні, в слідах взуття - частинки картону, яким їх накривав дільничний міліції і це приходиться пояснювати на слідстві і в суді.

8. Подальший огляд фіксується відеокамерою в тому ж порядку, як звичайно проводиться фотографування - оглядова, вузлова і детальна зйомки, остання із застосуванням лінійки або іншого вимірювального приладу, причому відеокамера дозволяє проводити якісну зйомку мікроскопічних деталей і слідів. Особливістю відеозйомки є те, що вона постійно може застосовувати панорамний метод, але камеру потрібно вести рівно і повільно, інакше відзняте не буде сприйматись при перегляді, так як людина не встигає осмислити об'єкти, які фіксувались менше 5 секунд, краще важливі об'єкти знімати не менше 10-15 секунд.   Якщо під час відеозйомки на відкритій місцевості сильний вітер, який заважає запису звуку і викликає гудіння, бажано щоб вітер дув оператору в спину, а позаду відеокамери розкрити парасольку та ручку її покласти на плече оператору - сферична форма парасольки прикриє мікрофон від вітру і посилить звук.

9. При виявленні слідів чи інших предметів, що можуть мати значення для справи, вони повинні бути зафіксовані фотографуванням, а також описані слідчим або спеціалістом на відеозаписі, проста фіксація без опису не допускається Якщо виявлено сліди, які явно в подальшому будуть непридатними для ідентифікації чи іншого експертного дослідження, вони обов'язково повинні фіксуватись відеозаписом для дослідження їх наявності, напрямку і таке інше. Наприклад, змазані сліди пальців рук, нечіткі сліди коліс транспорту, стертий пил, тощо. Потрібно також пам'ятати, що змазані, непридатні для дактилоскопічної ідентифікації потожирові сліди рук придатні для ідентифікації шляхом генної (геномної) дактилоскопії, тільки їх потрібно вилучати з носієм і не можна обробляти порошками.

10.Труп на місці події повинен фотографуватись в різних положеннях - як його виявили, після перевертань, переносу, викопування і таке інше. Оголені статеві органи потрібно фіксувати так, щоб не акцентувати на них увагу, детальна їх зйомка проводиться тільки при наявності тілесних ушкоджень або інших важливих слідів, при необхідності їх фотографують в морзі. Положення трупу і одягу, наявність на них пошкоджень і інших слідів, слідів крові і частин тіла людини навколо трупа повинен описати для відеофіксації судово-медичний експерт /лікар/. При цьому відеозаписом фіксується не тільки статичний, але і динамічний огляд - перевертання і переміщення трупа, наявність під ним виділень і предметів. В протоколі і на відеозапису обов'язково вказувати, в який морг і яким транспортом відправлено труп.