Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Список використаних джерел

 1.  Петришин, А. В. Государственная служба. Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логикопонятийный анализ [Текст] : монография / А. В. Петришин. - Х. : Факт, 1998. - 168 с.
 2.  Петришин, А. В. Статус должностного лица: природа, структура, специализация [Текст] : учеб. пособие / А. В. Петришин.
 •  К. : УМК ВО при Минвузе УССР, 1990.
 1.  Петров, Ю. А. Соотношение понятий гражданства, правоспособности, правового положення граждан [Текст] / Ю. А. Петров // Вестн. Ленингр. ун-та. - 1974. - № 5. - С. 119.
 2.  Петухов, А. П. Административный процесс в юрисдикционной деятельности органов советского государственного управления [Текст] / А. П. Петухов. - Л., 1981.
 3.  Питання Адміністрації Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 04.03.2003 // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada. gov.ua.
 4.  Питання Секретаріату Президента України [Текст] : Указ Президента України від 27.01.2005 р. // Офіц. вісн. України. - 2005.
 •  № 7. - Ст. 390.
 1.  Погребной, И. М. Теория права [Текст] : учеб. пособие / И. М. Погребной. - Х. : Основа, 2003.
 2.  Положення про Секретаріат Президента України [Текст] : Указ Президента України від 27.01.2005 р. // Офіц. вісн. України. - 2005. - № 7. - Ст. 390.
 3.  Попович, С. Административное право [Текст] / С. Попович. - М., 1968.
 4.  Постанова Верховного Суду України від 13.03.2007 р., реєстр. № судового рішення в ЄДРСР - 580887.
 5.  Постанова Верховного Суду України від 25.03.2008 р., реєстр. № судового рішення в ЄДРСР - 1766973.
 6.  Постанова Верховного Суду України від 03.04.2007 р., реєстр. № судового рішення в ЄДРСР - 3399590.
 7.  Постанова Вищого адміністративного суду України від 22.01.2008 р., реєстр. № судового рішення в ЄДРСР - 1538136.
 8.  Право і влада в афоризмах і висловах [Текст] // Право України.
 •  1996. - № 7. - С. 90.
 1.  Присяга [Текст] // Малая энциклопедия конституционного права / М. В. Баглай, В. А. Туманов. - М., 1998.
 2.  Присяга [Текст] // Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат / П. Люблинский. - М., 1954.
 •  Т. 33.
 1.  Присяга [Текст] // Этимологический словарь русского языка / А. Г. Приображенский. - М., 1959. - Т. ІІ.
 2.  Присяга [Текст] // Юридичний словник. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К., 1983.
 3.  Про альтернативну (невійськову) службу [Електронний ресурс] : Закон України від 18.02.1999 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 4.  Про Антимонопольний комітет України [Текст] : Закон України від 26.11.1993 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1993. - № 50.
 •  Ст. 472.
 1.  Про боротьбу з корупцією [Текст] : Закон України від 05.10.1995 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1995. - № 34. - Ст. 266.
 2.  Про ведення обліку державних органів, установ і організацій, керівні працівники та спеціалісти яких віднесені до категорій державних службовців, та реєстру посад державних службовців [Текст] : Наказ Головдержслужби від 18.12.2000 р. // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 52. - Ст. 2299.
 3.  Про відпустки [Текст] : Закон України від 15.11.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1997. - № 2. - Ст. 5.
 4.  Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів [Електронний ресурс] : Закон України від
 1. р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 1.  Про вибори народних депутатів України [Текст] : Закон України від 25.03.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2004.
 •  № 27-28. - Ст. 366.
 1.  Про вибори Президента України [Текст] : Закон України від
 1. р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1999. - № 14.
 •  Ст. 81.
 1.  Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень [Текст] : Закон України від 11 черв. 2009 р. № 1507-УІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2009. - № 45. - Ст. 692.
 2.  Про Вищу раду юстиції [Текст] : Закон України від 15.01.1998 р. // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 6. - Ст. 206.
 3.  Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України [Текст] : Закон України від 07.03.2002 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2002. - № 32. - Ст. 225.
 4.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення [Текст] : Закон України від 11 черв. 2009 р. № 1508-УІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2009. - № 46. - Ст. 699.
 5.  Про внесення змін до Порядку оформлення документів для розгляду питання щодо погодження продовження терміну перебування на державній службі [Текст] : Наказ Головдержслужби від 26.12.2003 р. // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 52.
 •  Ст. 2795.
 1.  Про громадянство [Електронний ресурс] : Закон України від
 1. р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 1.  Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів [Текст] : Закон України від 23.12.1993 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 50.
 2.  Про державну виконавчу службу [Текст] : Закон України від
 1. р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1998. - № 36-37.
 •  Ст. 243.
 1.  Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні [Текст] : Закон України від 26.01.1993 р. // Відом. Верхов. Ради України.
 •  1993. - № 13. - Ст. 110.
 1.  Про Державну кримінально-виконавчу службу України [Текст] : Закон України від 23.06.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України.
 •  2005. - № 30. - Ст. 409.
 1.  Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб [Електронний ресурс] : Закон України від 04.03.1998 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу:

gov.ua.

 1.  Про державну податкову службу в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 24.12.1993 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 2.  Про Державну прикордонну службу України [Текст] : Закон України від 3.04.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2003.
 •  № 27. - Ст. 208.
 1.  Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України від
 1. р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 1.  Про державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України [Текст] : Закон України від 23.02.2006 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 258.
 2.  Про державну таємницю [Електронний ресурс] : Закон України від 21.09.1999 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 3.  Про деякі питання впорядкування статусу державних службовців [Текст] : Указ Президента України від 11.06.2001 р. // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 24. - Ст. 1070.
 4.  Про дипломатичні ранги [Текст] : Закон України від 28.11.2002 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2003. - № 4. - Ст. 30.
 5.  Про дипломатичну службу [Текст] : Закон України від 20 верес. 2001 р. // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 41. - Ст. 1881.
 6.  Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України [Текст] : Закон України від 24.03.1999 р. // Відом. Верхов. Ради України.
 •  1999. - № 22-23. - Ст. 197.
 1.  Про Дисциплінарний статут митної служби України [Текст] : Закон України від 06.09.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України.
 •  2005. - № 42. - Ст. 467.
 1.  Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України [Текст] : Закон України від 22.02.2006 р. // Офіц. вісн. України.
 •  2006. - № 12. - Ст. 791.
 1.  Про загальнообов' язкове державне пенсійне страхування [Текст] : Закон України від 09.07.2003 р. // Офіц. вісн. України.
 •  2000. - № 47. - Ст. 2032.
 1.  Про загальний військовий обов'язок і військову службу [Текст] : Закон України в ред. від 18.06.1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1999. - № 33. - Ст. 270.
 2.  Про засади запобігання та протидії корупції [Текст] : Закон України від 11 черв. 2009 р. № 1506-УІ // Відом. Верхов. Ради України. - 2009. - № 45. - Ст. 691.
 3.  Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця [Текст] : Наказ Головдержслужби від 23.10.2000 р. // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 45. - Ст. 1971.
 4.  Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців [Текст] : Наказ Головдержслужби від 10.05.2002 р. // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 22. - Ст. 1076.
 5.  Про затвердження Інструкції про порядок проведення атесту- вання особового складу органів внутрішніх справ [Текст] :

Наказ М-ва внутр. справ України від 22.03.2005 р. // Офіц. вісн. України. - 2005. - № 21.- Ст. 1159.