Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Список використаних джерел

 1.  Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування в органах прокуратури України [Електронний ресурс] : Наказ Генер. прокурора України від 21.02.2001 р. № 69 // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 2.  Про затвердження Положення про конкурсний відбір талановитої молоді для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньої галузі "Державне управління" та професійними програмами функціональної спеціалізації "Державна служба" [Текст] : Наказ Головдержслужби від 12.12.2001 р. // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 3. - Ст. 111.
 3.  Про затвердження положення про Міністерство оборони України [Текст] : Постанова КМУ від 03.08.2006 р. // Офіц. вісн. України. - 2006. - № 31. - Ст. 2237.
 4.  Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від
 1. р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 1.  Про затвердження положення про проведення атестації державних службовців [Текст] : Постанова КМУ від 28.12.2000 р. // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 1. - Ст. 27.
 2.  Про затвердження загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від 31.05.2002 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 3.  Про затвердження Положення про ранги державних службовців [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від 19.06.1996 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada. gov.ua.
 4.  Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади [Текст] : Постанова КМУ від 25.05.1998 р. // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 21. - Ст. 764.
 5.  Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців [Текст] : Постанова КМУ від 15.02.2002 р. // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 8. - Ст. 351.
 6.  Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від 13.09.2000 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 7.  Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від 02.08.1996 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 8.  Про затвердження форми і Порядку видачі медичної довідки про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих держадміністрацій [Текст] : Наказ М-ва охорони здоров'я від 10.01.2000 р. // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 4. - Ст. 132.
 9.  Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 20.09.2007 р. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 10.  Про Збройні Сили України [Текст] : Закон України від 06.12.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 9. - Ст. 108.
 11.  Про Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс] : Закон України від 16.05.2008 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України.
 1.  Про комітети Верховної Ради України [Текст] : Закон України від 04.04.1995 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1995. - № 19.
 •  Ст. 134.
 1.  Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, службових осіб митних органів та членів їх сімей [Текст] : Постанова КМУ від 29.11.1999 р. // Офіц. вісн. України. - 1999.
 •  № 48. - Ст. 90.
 1.  Про Конституційний Суд України [Електронний ресурс] : Закон України від 16.10.1996 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України.
 1.  Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу від 5 березня 2004 року № 278/2004 [Текст] : Указ Президента України // Офіц. вісн. України. - 2004. - № 10. - Ст. 578.
 2.  Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 20.02.2006 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 3.  Про Координаційну раду з питань державної служби при Президентові України [Текст] : Указ Президента України від 21.03.2000 р. // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 12. - Ст. 451.
 4.  Про державну митну службу України [Текст] : Указ Президента України від 29.11.1996 р. // Уряд. кур'єр. - 1996. - 5 груд. (№ 228).
 5.  Про міліцію [Текст] : Закон УРСР від 20.12.1990 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. - 1991. - № 4. - Ст. 20.
 6.  Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 20.05.1997 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 7.  Про місцеві державні адміністрації [Текст] : Закон України від
 1.  р. // Офіц. вісн. України. - 1999. - № 18. - Ст. 774.
 1.  Про Національний банк України [Текст] : Закон України від
 1.  р. // Офіц. вісн. України. - 1999. - № 24. - Ст. 1087.
 1.  Про обов' язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців [Текст] : Указ Президента України від 19.11.2001 р. // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 47. - Ст. 2057.
 2.  Про оплату праці [Текст] : Закон України від 24.03.1995 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. - 1991. - № 21. - Ст. 252.
 3.  Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб [Текст] : Закон України від 09.04.1999 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 29. - Ст. 399.
 4.  Про підвищення ефективності системи державної служби [Текст] : Указ Президента України від 11.02.2000 р. // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 7. - Ст. 263.
 5.  Про пожежну безпеку [Електронний ресурс] : Закон України від
 1.  р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 1.  Про пенсійне забезпечення [Текст] : Закон України від 05.11.1991 р. // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 46. - Ст. 2039.
 2.  Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду [Електронний ресурс] : Закон України від
 1.  р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 1.  Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв' язку та захисту інформації, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ [Текст] : Постанова КМУ від 07.02.2001 р. // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 6. - Ст. 225.
 2.  Про порядок обчислення стажу державної служби [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від 03.05.1994 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 3.  Про порядок складення присяги суддею, вперше призначеним на посаду [Текст] : Указ Президента України від 11.05.1999 р. // Офіц. вісн. України. - 1999. - № 19. - Ст. 227.
 4.  Про правовий і соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей [Текст] : Закон України від 20.12.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 15. - Ст. 190.
 5.  Про прокуратуру [Текст] : Закон України від 05.11.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793.
 6.  Про Раду національної безпеки і оборони України [Текст] : Закон України від 05.03.1998 р. // Відом. Верхов. Ради України.
 •  1998. - № 35. - Ст. 237.
 1.  Про Рахункову палату [Текст] : Закон України від 11.07.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1998. - № 24. - Ст. 137.
 2.  Про Службу безпеки України [Текст] : Закон України від
 1.  р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 27.
 •  Ст. 382.
 1.  Про службу в органах місцевого самоврядування [Текст] : Закон України від 07.06.2001 р. // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 26.
 •  Ст. 1151.
 1.  Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту [Текст] : Закон України від 22.10.1993 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1993. - № 45. - Ст. 425.
 2.  Про статус депутатів місцевих рад [Електронний ресурс] : Закон України від 11.07.2002 р. // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 3.  Про статус народного депутата України [ Текст] : Закон України від
 1.  р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1993. - № 3. - Ст. 17.
 1.  Про статус суддів [Текст] : Закон України від 15.12.1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1993. - № 8. - Ст. 56.
 2.  Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України [Текст] : Закон України від 24.03.1999 р. // Відом. Верхов. Ради України.
 •  1999. - № 22-23. - Ст. 194.
 1.  Про стратегію реформування системи державної служби [Текст] : Указ Президента України від 14.04.2000 р. // Офіц. вісн. України. - 2000. - № 16. - Ст. 665.
 2.  Про структуру Ради Міністрів АРК, систему органів виконавчої влади АРК та внесення змін у деякі нормативно-правові акти Верховної Ради АРК [Електронний ресурс] : Постанова Верхов. Ради АРК від 12.05.2005 р. № 1283-4105 // Офіц. сайт Верхов. Ради України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
 3.  Про судову експертизу [Текст] : Закон України від 20.02.1994 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1994. - № 28. - Ст. 232.
 4.  Про судоустрій України [Текст] : Закон України від 07.02.2002 р. // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 10. - Ст. 441.
 5.  Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів [Текст] : Постанова КМУ від 9 берез. 2006 р. № 268 // Офіц. вісн. України. - 2006. - № 10. - Ст. 632.
 6.  Про Центральну виборчу комісію [Текст] : Закон України від
 1. р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2004. - № 36.
 •  Ст. 448.
 1.  Проблемы теории государства и права [Текст] : учеб. пособие.
 •  М., 1999.
 1.  Програма розвитку державної служби на 2005-2010 роки [Текст] : затв. постановою КМУ від 8 черв. 2004 р. № 746 (746-2004-п) // Офіц. вісн. України. - 2004. - № 23. - Ст. 1554.
 2.  Прокопенко, Л. Л.