Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 1302. Поняття спадкового договору

1. За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов´язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.

Спадковий договір — це договір, за яким одна сторона (набувач) зобов´язується виконати розпорядження другої сторони (вудчужувача) і у випадку його смерті набуває право власності на майно відчужувана.

Предмет договору — майно, яке переходить у власність набувача у випадку смерті відчужувача. Предметом договору можуть бути індивідуально-визначені речі (колекція картин, цінна бібліотека) і визначені родовими ознаками, рухоме і нерухоме майно (квартира, будинок, дача, земельна ділянка, автомобіль), де б воно не знаходилися.

Зміст договору — це ті умови, з приводу яких сторони дійшли угоди.

Характеристики договору:

-  двосторонньо зобов´язуючий, для якого характерно волевиявлення двох сторін, засноване на диспозитивних засадах. Права і обов´язки щодо договору лежать на обох сторонах: набувач набуває право власності на майно у випадку виконання розпорядження (майнового або немайнового характеру) відчужувана. Обов´язковою умовою настання спадкового договору є такий юридичний факт як смерть відчужувача, за відсутності якого не можуть наступити юридичні наслідки. З іншого боку (відчужувач) вимагає виконання обов´язків матеріального (наприклад, набувач зобов´язується надати відчужувану матеріального забезпечення натурою у вигляді харчування, догляд і таке інше) або нематеріального характеру як за життя, так і після його смерті (наприклад, відчужувач розпорядився, що після його смерті він хотів бути похованим з родичами, в іншому місці і таке інше);

— слід розглядати спадковий договір і як реальний, і як консенсуальний. Якщо за умовами спадкового договору набувач повинен виконати певні дії після смерті відчужувача, договір вважається реальним, оскільки буде вважатися укладеним з моменту передачі майна набувачеві. Якщо ж спадковим договором передбачається, що набувач повинен виконати дії (наприклад, щомісячно виділяти відчужувачеві певне грошове відшкодування) за життя відчужувача, права і обов´язки виникають у момент досягнення угоди. У цьому випадку договір вважається консенсуальним;

-  цей договір сплатний — у набувача виникає обов´язок виконати певні дії замість отриманого майна. Спадковий договір передбачає, що відчужувач має право вимагати від набувача певного майнового надання.

Оскільки юридичні наслідки наступають тільки за наявності юридичного факту — смерті відчужувача — важливим моментом настання дії договору є встановлення факту смерті відчужувача.

Факт смерті підтверджується свідоцтвом органу реєстрації актів цивільного стану про смерть і рішенням суду про визнання особи померлою (ст. 47 ЦК). Але згідно ст. 47 ч. 2 набувач у разі визнання громадянина померлим не має права відчужувати нерухоме майно, що перейшло до нього за договором, протягом п´яти років. Нотаріус накладає на це нерухоме майно заборону відчуження.

Важливою умовою договору є виконання обов´язків набувачем. У випадку невиконання обов´язків договір може бути розірвано за рішення суду на користь відчужувача (ст. 1308 ЦК).

Спадковий договір — це угода на випадок смерті і дійсна при виконанні умов, які не суперечать чинному законодавству.

Недійсним визнається договір, якщо порушена хоча б одна з умов дійсності угоди (див. коментар до ст. 215 ЦК). Договір визнається недійсним, якщо його спрямовано на обмеження правоздатності та дієздатності (ст. 27 ЦК). Наприклад, недійсним є спадковий договір, який зобов´язує набувача не брати шлюб. Буде визнаний недійсним договір, який був вчинений під впливом обману чи насильства (ст.ст. 230-231 ЦК), а також договір, який вчинено без намірів створення правових наслідків, тобто фіктивний (ст. 234 ЦК).

Надаючи відчужувачу право вільно розпоряджатися своїм майном, законом не передбачене право неповнолітніх або непрацездатних дітей, його непрацездатних одного з подружжя або батьків, а також непрацездатних утриманців відчужувача на обов´язкову частку при укладенні спадкового договору.