Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 1307. Забезпечення виконання спадкового договору

1. На майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження.

2.  Заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним.

3.  Відчужувач має право призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору після його смерті.

У разі відсутності такої особи контроль за виконанням спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини.

На майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який засвідчив цей договір, накладає заборону відчуження.

Відчужувач, передаючи своє право власності на майно набувачеві, фактично добровільно позбавляє себе права власності. З моменту укладання договору він може володіти майном, але не розпоряджатися ним.

З метою забезпечення охорони майна набувача, нотаріус за місцем знаходження майна накладає заборону відчуження. Накладання заборони відчуження за спадковим договором на майно, вказане у договорі, здійснюється нотаріусом шляхом відповідного надпису про це на самому договорі. Накладання заборони відчуження майна реєструється нотаріусами в реєстрі для реєстрації заборон.

Отримавши повідомлення про припинення (у зв´язку зі смертю відчужувача) або розірвання договору (при невиконанні умов договору однією із сторін, спадковий договір може бути розірваний у судовому порядку), нотаріус знімає заборону відчуження житлового будинку, квартири, дачі, земельної ділянки, автомобіля та іншого майна.

Заповіт, який складено до укладення спадкового договору втрачає свою дію і буде визнане нікчемним, тобто є недійсним з моменту укладання. Якщо ж заповіт складено після укладання спадкового договору, у цьому випадку заповіт втрачає свою силу, оскільки спадковий договір має більшу юридичну силу.

Згідно з умовами спадкового договору відчужувач має право призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору (виконавця).

Оскільки дії по виконанню спадкового договору полягають у здійсненні контролю за спадковим майном, виконавець спадкового договору має бути дієздатною, зазвичай, фізичною особою. Однак немає перешкоди (оскільки законом не передбачене інше) для призначення виконавцем спадкового договору юридичної особи.

Виконавець виконує свої обов´язки виключно на добровільних засадах, якщо інше не передбачене умовами спадкового договору. Законодавець не передбачив матеріального відшкодування за виконання обов´язків виконавця спадкового договору. Однак виконавець має право вимагати від набувача по спадковому договору відшкодування своїх фактичних витрат у судовому порядку, у випадку, якщо не досягнуто згоди з останнім за добровільним відшкодуванням витрат.

В практиці застосування і виконання спадкового договору можуть виникнути ситуації, коли виконавець після смерті відчужувача згідно через ті чи інші причини відмовиться виконати прийняті на себе обов´язки, або не зможе виконати їх унаслідок ситуації, яка об´єктивно склалася (тяжка хвороба, смерть, зміна місця проживання і т. ін.). ЦК не дає відповіді на питання про саму можливість його заміни іншою особою, яка може у такому випадку замінити виконавця і на порядок його заміни. Виконавець спадкового договору може бути звільненим від своїх обов´язків тільки у судовому порядку.

Не визначені також права виконавця у випадку невиконання, або неналежного виконання умов спадкового договору і правові наслідки для набувача, у випадку визнання виконавцем їх неналежного виконання, або невиконання. Уявляється, що керуючись положеннями ст.ст. 610, 612-613 ЦК (умови невиконання договірних обов´язків), виконавець повинен звертатися до суду з позовом про розірвання умов спадкового договору, внаслідок невиконання однією із сторін його положень. Відкритими у такому випадку залишається питання про можливість вимоги набувачем відшкодування його фактичних витрат по виконанню умов спадкового договору до настання смерті відчужувача.

У цьому випадку спір, який виник, може бути вирішений тільки судом, який повинен керуватися при вирішенні цього спору загальними положеннями умов виконання договірних зобов´язань (див. коментар до ст. 526 ЦК).

Спадковий договір — двостороння угода, заснована на загальних засадах про договірні зобов´язання. Умови спадкового договору можуть стати відомими всім заінтересованим сторонам іще за життя відчужувача. Якщо спадкоємці відчужувача не згодні з умовами договору, вони можуть оспорювати їх у судовому порядку, але не можуть оспорювати сам факт укладення спадкового договору.

Враховуючи те, що спадковий договір носить особистісний характер щодо передачі майна іншій особі, відчужувач володіє правом укласти договір за умови дотримання таємниці спадкового договору, тобто ні нотаріус, ні набувач не володіють правом до смерті відчужувача розголошувати відомості, які стосуються змісту спадкового договору. У такому випадку спадковий договір за життя відчужувача не може бути оспорений спадкоємцями, оскільки вони не можуть І не повинні знати умови договору. Якщо ж спадкоємці всупереч волі відчужувача узнали умови спадкового договору і виявляють бажання оспорити його, у цьому випадку суд не повинен приймати позовну заяву.

Виконавець по спадковому договору фактично виступає як «виконувач духівниці» — визначення, відоме російському законодавству до 1917 року. У ЦК 1963 р. є аналогія — спадкоємець призначає виконавця заповіту. Виконавець діє згідно з волею відчужувача і з його згодою як довірена особа (ст. 1286 ЦК) у строгій відповідності з волевиявленням відчужувача і не має права виходити за його рамки. Тому дуже важливо у самому тексті спадкового договору повне визначення повноважень виконавця.

Статтею 1307 ЦК не передбачається підписання спадкового договору виконавцем, що може створити певні складності на практиці. Тому при складанні спадкового договору, в якому призначена особа, що здійснює контроль за виконанням її умов, доцільно нотаріально також завірити і підпис цієї особи.

Якщо особа призначена відчужувачем без її згоди, вона має право в будь-який час відмовитися від виконання цих обов´язків без пояснення причин відмови. Згода особи бути виконавцем спадкового договору має бути виражена цією особою або в заяві, яка прикладається до спадкового договору, або в її власноручному підписі на самому спадковому договорі.

Права і обов´язки визначаються змістом спадкового договору. Перелік його конкретних повноважень має бути вказаний у самому спадковому договорі і засвідчується свідоцтвом, яке видається нотаріусом.

Якщо відчужувач не призначив особу, яка буде здійснювати контроль за виконання спадкового договору після його смерті або якщо така особа була звільнена від виконання своїх обов´язків, контроль за виконанням договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини.