Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 1303. Сторони у спадковому договорі

1.  Відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя, один із подружжя або інше особа.

2.  Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або юридична особа.

Суб´єктом спадкового договору є відчужувач і набувач. Відчужувачем може бути повністю дієздатна фізична особа.

Укладення договору недієздатною особою, обмежено дієздатною, внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами або визнаною недієздатною внаслідок психічного розладу не може бути Відчужувачем і це може служити безумовною підставою для визнання угоди недійсною (див. коментар до ст.ст. 221-226 ЦК).

Набувачем може бути будь-яка повністю дієздатна фізична особа, оскільки за умови договору потрібне виконання певних дій матеріального або нематеріального характеру (надавати певної матеріальної допомоги, дотримуватися порядку поховання відчужувача, виконувати дії, спрямовані на здійснення певної загальнокорисної мети і таке інше).

При укладанні спадкового договору набувач, якщо він є спадкоємцем за заповітом або по закону, не втрачає права на успадкування у тій частці майна, яке не було позначено у договорі.

Юридичні особи також можуть бути набувачами у спадковому договорі.