Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 1306. Особливості спадкового договору з участю подружжя

1.  Предметом спадкового договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя.

2. Спадковим договором може бути встановлено, що в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором.

Предметом спадкового договору може бути майно, яке знаходиться в особистій власності одного з подружжя. Нотаріус повинен витребувати від відчужувача відповідні документи, які встановлюють право власності на майно, як: нотаріально завірений договір купівлі-продажу нерухомого майна, свідоцтво про право на спадок, свідоцтво про право приватної власності, нотаріально засвідчений договір довічного утримання, дарування і т. ін. Право власності на земельну ділянку підтверджується державним актом про право приватної власності на землю (ст. 23 Земельного кодексу). Нотаріус повинен упевнитися у відсутності заборони відчуження на дане нерухоме майно.

Предметом спадкового договору також може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності. При укладанні спадкового договору нотаріус зобов´язаний упевнитися, що майно, яке одержується у спадщину, є спільним сумісним майном, власністю подружжя. За наявністю обставин, які вказують на право сумісної спільної власності подружжя на те чи інше майно, нотаріус зобов´язаний витребувати згоду другого з подружжя (ст. 65 ч. 2 СК). Ця згода має бути завірена нотаріально шляхом власноручного підпису подружжя відчужувача на спадковому договорі або прикладання нотаріально завіреної заяви до договору. У іншому випадку подружжя відчужувача має підстави для звернення в суд Із позовом про визнання спадкового договору недійсним у тій частині, де застерігається спільно нажите майно. У випадку, якщо один з подружжя відчужувача не згоден із включенням спільно нажитого майна у спадковий договір і подружжя не дійшли згоди з приводу цього майна, то відчужувач зобов´язаний у судовому порядку встановити свою долю у спільному майні у встановленому законом порядку (ст.ст. 70-71 СК). Нотаріус не має права брати на себе функцію суду і визначати частку одного з подружжя у спільно нажитому майні і засвідчувати у спадковому договорі волю відчужувача на це майно.

За наявності шлюбного контракту, в якому визначені права і обов´язки подружжя на майно, як придбане до шлюбу, так і під час шлюбу, отримане в дар або успадковане одним із подружжя, нотаріус при засвідченні спадкового договору зобов´язаний керуватися умовами шлюбного контракту (ст.ст. 92, 97 Сімейного кодексу).

Якщо відчужувачем при укладанні спадкового договору були порушені умови раніше укладеного шлюбного контракту, тоді це є підставою для визнання одним із подружжя спадкового договору недійсним у судовому порядку.

Частка померлого подружжя у спільному сумісному майні переходить до того з подружжя, який пережив, нотаріус повинен видати свідоцтво про право власності на позначену частку.

Майно відчужувача може перейти до того з подружжя, хто пережив, якщо вони перебували в зареєстрованому шлюбі (ст. 21 СК).

Якщо подружжя знаходилося у зареєстрованому шлюбі, але до смерті відчужувача спільно не проживали, це не є перепоною для успадкування майна (ст. З ч. 2 СК).

У випадку розірвання шлюбу право на майно, яке успадковується, після смерті одного з подружжя не виникає.

Спадковий договір передбачає можливість його укладення обома з подружжя з третьою особою (набувачем). Нотаріус при укладанні спадкового договору засвідчує підписи усіх згаданих осіб. Після смерті відчужувача його майно переходить до подружжя, який пережив, а у випадку смерті другого з подружжя все майно переходить до набувача згідно з договором.

При укладенні спадкового договору права осіб, які мають обов´язкову частку у спадщині, згідно з чинним законодавством не застережені. Слід вважати, що відчужувач може і не враховувати при укладенні спадкового договору їхні права на обов´язкову частку у спадковому майні. Однак це не виключає можливості оспорювання цією категорією осіб своїх прав у судовому порядку.