Стаття 363. Момент переходу частки у праві спільної часткової власності до набувача за договором

1.  Частка у праві спільної часткової власності переходить до набувача за договором з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін.

2.  Частка у праві спільної часткової власності за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, переходить до набувача відповідно до статті 334 цього Кодексу.

При відчуженні одним зі співвласників належної йому частки у праві спільної часткової власності, ця частка переходить до набувача за договором з моменту укладання договору, якщо інше не передбачено угодою сторін (ч. 1 ст. 363 ЦК). Якщо частка в праві спільної часткової власності переходить за договором, що підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, то вона переходить до набувача з моменту нотаріального посвідчення договору, а якщо договір підлягає державної реєстрації, то з моменту державної реєстрації договору (ч. 2 ст. 363 і ч. 4 ст. 334 ЦК).