Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 629. Обов'язковість договору

1. Договір є обов´язковим для виконання сторонами.

Всі умови договору — істотні, звичайні та випадкові — з моменту його укладення (див. ст. 640 ЦК і коментар до неї) стають однаково обов´язковими для виконання сторонами. В цьому полягає сенс цивільно-правового договору, як правової форми узгодження волі сторін, спрямованої на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов´язків.

Загальні вимоги щодо виконання зобов´язань, зокрема тих, що виникають з договорів, встановлені главою 48 цього Кодексу. Невиконання або неналежне виконання сторонами договору своїх обов´язків тягне наслідки, передбачені главою 51 ЦК. Відмова від договору (від виконання договору) можлива лише у випадках, передбачених самим договором або законом (див. ст. 651 ЦК і коментар до неї).