Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

№4. Взаємодія органів та установ виконання покарань з іншими органами держави, підприємствами та установами

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" кримінально-виконавча служба взаємодіє з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Необхідність взаємодії зумовлена насамперед тим, що для реалізації цілей кримінального покарання та завдань, які стоять перед кримінально-виконавчим законодавством і виконанням покарання, у своїй діяльності кримінально-виконавчі установи стають учасниками різноманітних правовідносин.

Згідно із правовідносинами, учасниками яких є кримінально- виконавчі установи, можна виділити такі групи форм їх взаємодії з органами держави, підприємствами та установами.

Кримінально-процесуальні правовідносини - взаємодія з органами дізнання, слідства та суду. Взаємодія з органами слідства та дізнання перебуває у сфері тримання осіб, щодо яких застосований запобіжний захід у виді взяття під варту, органи слідства та дізнання допомагають кримінально-виконавчим установам у вивченні особи засудженого, причин та умов, що сприяють учиненню злочину.

Діяльність органів та установ виконання покарань пов'язана з діяльністю судів. На підставі визначеного судом виду та розміру кримінального покарання Департамент здійснює розподілення засуджених за видами кримінально-виконавчих установ та інформує суд про місце відбування засудженим покарання, а також про будь-які подальші переміщення засуджених з однієї установи до іншої або про їх дострокове звільнення. Взаємодія можлива також з приводу необхідності зміни, перегляду та скасування вироку суду або встановлення адміністративного нагляду за засудженим.

Наглядові правовідносини - взаємодія з органами внутрішніх справ щодо встановлення та здійснення адміністративного нагляду, а також з органами прокуратури. У разі встановлення адміністративного нагляду на підставі матеріалів кримінально-виконавчих установ ці установи направляють постанову суду про встановлення адміністративного нагляду для виконання органу внутрішніх справ за обраним піднаглядним місцем проживання у день звільнення такої особи.

Кримінально-виконавчі установи підлягають нагляду з боку органів прокуратури. Прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень проводять перевірки відповідності закону діяльності органів та установ виконання покарань.

Взаємодія з територіальними органами внутрішніх справ і центрами зайнятості населення з питань підготовки засуджених до звільнення та надання допомоги в трудовому та побутовому влаштуванні особам, які звільнені з місць позбавлення волі.

Господарські правовідносини - взаємодія з фізичними та юридичними особами з метою отримання прибутку від господарювання для забезпечення діяльності відповідної кримінально-виконавчої установи.

Питання та завдання для самоконтролю

  1.  Визначте поняття кримінально-виконавчої служби.
  2.  Чи відноситься Державна виконавча служба України до органів та установ виконання покарань?