Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, маг право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, Іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є лані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

(положення частини першої статті 268, за яким обмежується право на вільний вибір особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, як захисника своїх прав, крім адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за Законом України мас право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 16.11.2000 р. № 13-рн/2000)

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172 - 172 , 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185і, статтями 1857, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, с обов'язковою. У разі ухилення від явки па виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.

Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов'язковою.

(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 29.05.85 р. № 316-Х І, від 21.08.87 р. Л" 4452-ХІ, від 27.04.89 p. № 7445-ХІ, від 07.03.90 р. № 8918-ХІ, від 04.05.90 р. № 9166-ХІ, від 18.01.91 р, № 647-ХІІ; законами України від 01.10.96 р. Ля 386/96-ВР, від 05.04.2001 p. № 2342-Ш, від 02.06.2005 р. № 2635-IV, від

11.06.2009   p. № 1508- VI, який втратив чинність згідно h Законом України від 21.12,2010 p. M 2808-1% від 07.07.2010 р. № 2453-VI, від 07.04.2011 p. № 3207-М, від 15.11.2011 p. № 4025-М )

(1)     Стаття 268 КУАП наводить перелік прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Згідно ч. 1 цієї статті, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право:

І ) знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання;

2) при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;

3) оскаржити постанову по справі.

Наведений перелік не є і не може бути вичерпним. Згідно статті 55 Конституції України кожен має право захищати свої права будь-якими не забороненими законом засобами. Відтак, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, може захищати себе будь-якими засобами та у будь-який спосіб, за винятком лише тих, що прямо заборонені цим Кодексом та іншими законами України.

(2)     Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. У разі, якщо від особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до уповноваженого органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває ця справа, справа про адмінправопорушення щодо такої особи не може бути розглянута без її участі.

(3)     При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172 - 1729, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185і, статтями 185 , 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.

При цьому законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов'язковою. Відтак, перелік випадків обов'язкової участі особи, яка

   

притягається до адмінвідповідальності, у розгляді справи, наведений у частині третій коментованої статті, не є вичерпним.