Стаття 272. Свідок

Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі.

На виклик органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, свідок зобов'язаний з'явитися в зазначений час, дати правдиві пояснення, повідомити все відоме йому по справі і відповісти на поставлені запитання.

(1)     Свідок - це особа, стосовно якої в уповноваженого органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, є дані, що їй відомі обставини, які стосуються справи, що підлягають установленню по даній справі, та яку у зв'язку з цим викликано для давання пояснень.

Підставою участі свідка в провадження по справі про адміністративне правопорушення є виклик давати пояснення.

Як свідок може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі обставини, які стосуються справи.

  1.  Свідок зобов'язаний:

1) на виклик органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває справа, з'явитися в зазначений час на розгляд справи;

  1.  дати правдиві пояснення щодо справи;
  2.  повідомити все відоме йому по справі і відповісти на поставлені запитання.
  1.  Свідок несе адміністративну відповідальність за:

1)  ч. 1 статті 185-3 КУАП (за неповагу до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд або в непідкоренні розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само у вчиненні дій, які свідчать про явну зневагу до суду або до встановлених у суді правил);

2)   статтею 185-4 КУАП (за злісне ухилення від явки до органів досудового слідства чи дізнання).