Стаття 274. Перекладач

Перекладач призначається органом (посадовою особою), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення.

Перекладач зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової особи) і зробити повно й точно доручений йому переклад.

(1)     Перекладач - це особа, що володіє мовою, якою провадиться провадження у справі про адміністративне правопорушення та мовою особи, яка не володіє мовою такого провадження, що залучається уповноваженим органом (посадовою особою), в провадженні якого знаходиться справа про адміністративне правопорушення, для здійснення перекладу.

(2)     Перекладач зобов'язаний:

1) з'явитися на виклик органу (посадової особи), що розглядає справу про адміністративне правопорушення;

2) повно й точно здійснити доручений йому переклад. Перекладач має право:

1) на відшкодування витрат, пов'язаних з явкою за викликом для участі у провадженні у справі;

2) на винагороду за виконання дорученої роботи, якщо вона не належить до кола його службових обов'язків.

(3)     Перекладач несе адміністративну відповідальність за:

1) ч. 2 статті 185-3 КУАП (за злісне ухилення від явки в суд);

2) статтею 185-4 КУАП (за злісне ухилення від явки до органів досудового слідства чи дізнання).