Стаття 273. Експерт

Експерт призначається органом (посадовою особою), у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, у разі коли виникає потреба в спеціальних знаннях, у тому числі для визначення розміру майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, а також суми грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, які підлягатимуть конфіскації.

Експерт зобов'язаний з'явитися на виклик органу (посадової особи) і дати об'єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях.

Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку; з дозволу органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка притягається до відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що стосуються предмета експертизи; бути присутнім при розгляді справи.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.11.2011 р. № 4025-УІ)

(1)     Експерт- це особа, яка має необхідні наукові, технічні чи інші спеціальні знання та якій в порядку, встановленому цим Кодексом, доручається провести експертизу та лати висновок з питань, що виникають під час розгляду справи і стосуються спеціальних знань цієї особи, шляхом дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини у справі.

Як випливає із статті 10 Закону України "Про судову експертизу", експертом може бути призначена будь-яка особа, що мас необхідні спеціальні знання для висновків з досліджуваних питань, незалежно від того, чи працює вона в спеціальній експертній установі та є професійним експертом, чи не працює в такій установі й проведення експертиз не належить до кола її службових обов'язків.

Згідно ч. 1 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу", Міністерство юстиції України веде Реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян, а згідно ч. З цієї ж статті Закону, - органи дізнання, досудового слідства та суди зобов'язані доручати проведення судових експертиз, переважно, фахівцям, внесеним до цього Реєстру.

(2)     Експерт зобов'язаний:

1) з'явитися на виклик органу (посадової особи), що розглядає справу про адміністративне правопорушення;

2) дати об'єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях. Експерт мас право:

1) знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи;

2) заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку;

3) з дозволу органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, яка притягається до відповідальності, потерпілому, свідкам запитання, що стосуються предмета експертизи;

4) бути присутнім при розгляді справи.

(3)  Експерт несе адміністративну відповідальність за: 1)ч.2 статті 185-3 КУАП (за злісне ухилення від явки в суд);

2)  статтею 185-4 КУАП (за злісне ухилення від явки до органів досудового слідства чи дізнання).