Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 268. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу

1. Заходами процесуального примусу є встановлені цим Ко  дексом процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які  порушують встановлені в суді правила або протиправно пере  шкоджають здійсненню адміністративного судочинства.

2.  Заходи процесуального примусу застосовуються судом  негайно після вчинення порушення шляхом постановлення  ухвали.

1. Коментована стаття містить поняття, підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу. Закріплення заходів процесуального примусу в окремому розділі Кодексу має неабияке значення, тому що надає судові реальні інструменти для впливу на осіб, які порушують встановлені в суді правила. Додержання встановленого порядку в судовому засіданні створює необхідні умови для нормальної роботи суду та всіх учасників адміністративного процесу, сприяє есрективному дослідженню доказів і, як слідство, забезпечує реалізацію прав, свобод та інтересів усіх зацікавлених осіб. Обов'язки присутніх у залі судового засідання з додержання порядку встановлені ст. 134 КАС України. Правила, передбачені ст. 134 КАС України, формують шанобливе ставлення учасників адміністративного про-

513

   

цесу до суду (докладніше див. коментар до ст. 134 КАС України). Отже, порушення цих правил може призвести до застосування заходів процесуального примусу.

Згідно з ч.І коментованої статті, заходами процесуального примусу є встановлені в розділі IV КАС України процесуальні дії, що застосовуються судом, при наявності підстав, встановлених законом.

Уявляється, що існує два види підстав застосування судом заходів процесуального примусу. Першою підставою є порушення особами встановлених у суді правил. Мова йде про правила, передбачені ст. 134 КАС України, а також іншими статтями Кодексу. Другою підставою застосування судом заходів процесуального примусу є протиправне перешкоджання особами здійсненню адміністративного судочинства. Це може знайти прояв у різноманітних діях, наприклад, у недопущенні свідків, експертів, або інших учасників процесу до зали судового засідання чи до виступу і т. ін., тобто йдеться про порушення не конкретних, встановлених законом правил, а про такі дії, що на думку суду, створюють перешкоди для здійснення судочинства.

2. Частиною 2 коментованої статті визначається порядок застосування заходів процесуального примусу. По-перше, треба відзначити, що такі заходи примусу можуть застосовуватися виключно судом. Підтримання порядку в судовому засіданні, забезпечення дотримання всіх процесуальних правил судочинства покладається на головуючого у судовому засіданні, який користується повноваженнями, передбаченими ст. 123 КАС України. Необхідно зазначити, що згідно зі ст. 64 КАС України, судовий розпорядник також наділяється певними повноваженнями з забезпечення порядку в судовому засіданні. Так, він слідкує за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання, виконує розпорядження головуючого, пов'язані із забезпеченням умов, необхідних для розгляду адміністративної справи, тощо. Головуючий вживає заходів процесуального примусу негайно після вчинення порушення, яке є підставою для застосування цих заходів. Документально це оформлюється прийняттям відповідної ухвали суду.

Про допущені особами порушення та застосовані судом заходи процесуального примусу в журналі судового засідання повинні бути зроблені відповідні позначки.

514