Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення

Справа про адміністративне правопорушення розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 42 , частиною першою статті 44, статтями 44і, 106,106s, 162, 173, 173, 1732, 178, 185, частиною першою статті 185 , статтями 1857,185і", 188 ,203 - 206і, розглядаються протягом доби, статтями 146,

160, 185і, 2127 - 2122в - у триденний строк, статтями 46і, 51, 16б 176 і 18834- у п'ятиденний строк, статтями 101 - 103 цього Кодексу - у семиденний строк.

Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Строк розгляду адміністративних справ про адміністративні корупційні правопорушення зупиняється судом у разі якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з'явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо).

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 29.05.85 р. № 316-ХІ, від 03.04.86 р. № 2010-ХІ, від 12.06.87 p. № 4135-ХІ, від 21.08.87 p. № 4452-ХІ, від 03.08.88 p. № 6347-ХІ. від 27.04.89 p. № 7445-ХІ, від 19.01.90 р. № 8710-ХІ, від 19.01.90 р. № 8711-ХІ, від 07.03.90 р. № 8918-ХІ, від

20.04.90   p. № 9082-ХІ, від 04.05.90 р. № 9166-ХІ, від 18.01.91 р.№ 647-ХІІ, від 28.01.91 р.№661-ХІ1; законами України від 03.03.93 p. № 3039-Х1І, від 28.01.94 p. № 3890-ХІ1, від 15.02.95 р. № 64/45-BP, від 01.10.96 р. № 386/96-ВР. від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ, від

  1. p. № 662-[V, від 20.11.2003 p. № 1299-TV, від 02.06.200S p. M 2635-IV, від
  1. p. № 3078-ГУ, від 23.02.2006 p. № 3504-FV, від 25.09.2008 p. № 599-VI, від

11.06.2009   p. № 1508-VI, який втратив чинність згідно із Законом України від 21.12.2010 p. M 2808-VI, від 18.05.2010 p. № 2258-VI, від 07.04.2011 р. № 3207-VI, від 15.11.2011 р. № 4025-VI)

(1)     Згідно ч. І статті 277 КУАП справи про адміністративне правопорушення мають бути розглянуті у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Перелік органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адмінправопорушення, наведено у статті 213 цього Кодексу.

(2)     Ч. 2 коментованої статті встановлює спеціальні строки для розгляду справ про окремі види правопорушення. Статтею 277 цього Кодексу встановлюються такі спеціальні строки розгляду справ:

1) 1 доба - для справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтею 42 , частиною першою статті 44, статтями 44 , 106і, 106 , 162, 173, 173 , 173 , 178, 185, частиною першою статті 1853, статтями 1857, 18510,18822,203 - 20б'КУАП;

2) 3 дні - для справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтями 146,160, 185',2127 - КУАП;

3) 5 днів - для справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтями 46', 51, 16б 176 і 188 КУАП;

4) 7 днів - для справ про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтями 101 - 103 КУАП.

Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.

(3)   Згідно ч. З ст. 277 КУАП, строк розгляду адміністративних справ про адміністративні корупційні правопорушення (глава 13-А цього Кодексу) в обов'язковому порядку зупиняється судом в одному з двох випадків:

а) якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду;

б) якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, з поважних причин не може з'явитися до суду (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо). Перелік поважних причин, наведений у коментованій нормі статті, не є вичерпним, тож суд, діючи за своїм внутрішнім переконанням, може визнати поважною й іншу, не передбачену цією статтею, причину неявки до суду особи, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення.