Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень

Орган (посадова особа), який розглядає справу, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи орган місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заході протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову особу), який вніс пропозицію.

   

(1)     Як зазначається у статті 1 цього Кодексу, завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є, зокрема, зміцнення законності та запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.

Виконання цього завдання було б неможливим без превентивної діяльності органів влади, громадських організацій та трудових колективів, які залучаються до розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення.

Згідно статті 6 КУАП, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого додержання законів України.

Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, забезпечуючи відповідно до Конституції України додержання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян, координують на своїй території роботу всіх державних і громадських органів по запобіганню адміністративним правопорушенням, керують діяльністю, адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями.

(2)     Стаття 282 коментованого Кодексу вимагає від органу (посадової особи), що розглядає справу, у разі встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносити у відповідний державний орган чи орган місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову особу), який вніс пропозицію. Однак, слід мати на увазі, що чинним законодавством чітко не передбачено прямого обов'язку щодо вжиття вказаних заходів відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями або посадовими особами (хіба що це прямо встановлено окремими законами чи пропозиція є актом

прокурорського реагування в розумінні положень Закону України "Про прокуратуру"). Єдиним чітко встановленим обов'язком в даній ситуації є інформування у формі письмового повідомлення на ім'я органу (посадової особи), що розглянула справу, адресатом пропозиції щодо розгляду такої пропозиції, вжиття або невжиття (!) запропонованих заходів.