Стаття 277/2. Повідомлення про розгляд справи

Повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи.

Інші особи, які беруть участь у провадженні по справі про адміністративні правопорушення, повідомляються про день розгляду справи в той же строк.

(Доповнено статтею 277 згідно із Законом України від 07.04.2011 р. № 3207-УІ)

(1)   Стаття 277-1 КУАП встановлює вимоги щодо обов'язкового повідомлення осіб, які беруть участь у провадженні по справі про адміністративні правопорушення, про призначений судовий розгляд справи.

(2)   Коментована стаття встановлює строки надіслання повістки із зазначенням дати і місця розгляду справи про адміністративне правопорушення в суді. Вони однакові як для особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (особи, щодо якої складено протокол по справі про адміністративне правопорушення), так і для всіх інших осіб, які беруть участь у провадженні. Цей строк становить 3 доби.