Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи с обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

(1)   На підставі змісту оголошеного протоколу про адміністративне правопорушення, заслуховування особи, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення (яка притягається до адміністративної відповідальності), та інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адмінправопорушення, в тому числі висновку прокурора, якщо він бере участь у справі, а також дослідження доказів і вирішення клопотань, орган (посадова особа) зобов'язаний з'ясувати наступні юридичні факти (отримати відповіді на такі питання):

1) чи було вчинено адміністративне правопорушення (питання про те, чи мав місце сам факт адміністративного правопорушення, з'ясовується на підставі аналізу протоколу про адміністративне правопорушення, дослідження і оцінки доказів, пояснень особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, пояснень і даних свідків, висновку експерта (у разі його залучення), висновку прокурора (у разі його участі у справі), аналізу норми статті, за якою особа притягається до адміністративної відповідальності, і встановлення між передбаченим цією статтею складом адміністративного правопорушення і подією, яка стала приводом для початку провадження в справі про адміністративне правопорушення, причинно-наслідкового зв'язку тощо);

2) чи винна дана особа в його вчиненні (це питання з'ясовується на підставі аналізу протоколу про адміністративне правопорушення, дослідження і оцінки доказів, пояснень особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, пояснень і даних свідків, висновку експерта (у разі його залучення), висновку прокурора (у разі його участі у справі), встановлення форми вини (умислу або необережності) порушника тощо);

3) чи підлягає вона адміністративній відповідальності (це питання з'ясовується з урахуванням положень статті 8, статей 12-20, статті 22, статті 38, статті 247 цього Кодексу);

4) чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність (це питання з'ясовується з урахуванням положень статей 34 і 35 цього Кодексу);

5) чи заподіяно майнову шкоду (це питання з'ясовується з урахуванням положень статті 40 цього Кодексу);

6) чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу (це питання з'ясовується з урахуванням положень статті 21 цього Кодексу);

7) чи є у справі інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.