Стаття 51/2. Порушення прав на об'ݐِ٠викид забруднюючої речовини або суміші цих речовин в атмосферне повітря від стаціонарного джерела викиду. Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини - це гранично допустимий викид забруднюючої р