Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 92/1. Порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи

Недбале зберігання, псування, незаконне знищення, приховування, незаконна передача іншій особі архівних документів, порушення порядку щодо доступу до зазначених документів, а також неповідомлення державної архівної установи про наявні архіві документи в разі виникнення загрози знищення або значного погіршення їх стану - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб -- від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 1 на посадових осіб - від десяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 92і згідно із Законом України від 13.12.2001 р. № 2888-Ш; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 22.12.2006 р. № 534-У)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини, пов'язані з формуванням, обліком, зберіганням і використанням Національного архівного фонду та іншими основними питаннями архівної справи (див. Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи").

Предмет посягання - Національний архівний фонд, архівні документи.

Відповідно до ст. 1 Закону "Про Національний архівний фонд та архівні установи" архівний документ - це документ незалежно від його виду, виду матеріального носія інформації, місця, часу створення і місця зберігання та форми власності на нього, що припинив виконувати функції, для яких був створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як об'єкт рухомого майна; документ Національного архівного фонду- архівний документ, культурна цінність якого визнана відповідною експертизою та який підлягає державному обліку і зберіганню; Національний архівний фонд - це сукупність архівних документів, що відображають історію духовного і матеріального життя Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у:

1) недбалому зберіганні, псуванні, незаконному знищенні, приховуванні, незаконній передачі іншій особі архівних документів (формально-матеріальний склад);

2) порушенні порядку щодо доступу до зазначених документів (формальний склад);

3) неповідомленні державної архівної установи про наявні архівні документи в разі виникнення загрози знищення або значного погіршення їх стану (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.