Стаття 83/1. Порушення законодавства про захист рослин

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її повідомлення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3.3.   Усі документи (засвідчені в установленому порядку копії), що досліджуються під час розгляду справи, мають бути долучені до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

3.4.   При розгляді справи про адміністративне правопорушення з'ясовується: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

3.5.   За результатами розгляду справи виноситься одна з таких постанов:

а) постанова про накладення адміністративного стягнення (додаток 4);

б) постанова про закриття справи (додаток 5).

3.6.   Постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу.

3.7.   Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин:

а) відсутність події та складу адміністративного правопорушення;

б) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

в) неосудність особи, якою вчинено протиправну дію чи бездіяльність;

г) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

ґ) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків накладення адміністративного стягнення, передбачених статтею 38 КУпАП;

д) наявність за тим самим фактом щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або не скасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення за цим фактом кримінальної справи;

е) смерть особи, стосовно якої було розпочато провадження у справі.

3.8.   Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. В разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

Постанова спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження (опротестування), передбаченого статтею 289 КУпАП, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 КУпАП.

3.9.   На постанові про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу після її виконання посадовою особою спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин ставиться відмітка про сплату штрафу.

3.10.   Усі матеріали, зброшуровані за кожною справою про адміністративне правопорушення, зберігаються в установленому законодавством порядку.

IV.   Оскарження та опротестування постанов по справі про адміністративне правопорушення, винесених посадовими особами спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин

4.1.   Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена згідно зі статтею 288 КУпАП у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими КУпАП.

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником відповідного органу, а також незалежно від наявності протесту прокурора - керівником вищестоящого органу.

Постанову посадової особи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником цього органу.

4.2.   Скарги на постанови, винесені заступниками начальників державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим та областей, начальниками державних інспекцій захисту рослин районів розглядають начальники державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим та областей. Скарги на постанови, винесені начальниками державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим та областей, розглядає начальник Головної державної інспекції захисту рослин - Головний державний інспектор захисту рослин України чи його заступники. Скарги на постанови, винесені заступниками Г оловдержзахисту, розглядає начальник Г оловної державної інспекції захисту рослин - Головний державний інспектор захисту рослин України.

4.3.   Скарги на постанови по справах про адміністративне правопорушення, подані до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) особою, яка відповідно до статті

287 КУпАП не має права на оскарження таких постанов, повертаються скаржнику з відповідними роз'ясненнями у триденний строк з дня їх надходження.

4А Скарга і протест прокурора на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочним органом (посадовою особою) в десятиденний строк з дня їх надходження.

4.5.   Під час розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення посадова особа відповідного спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин перевіряє законність та обгрунтованість винесеної постанови по справі про адміністративне правопорушення.

4.6.   За результатами розгляду скарг на постанови по справах про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства про захист рослин (стаття 83 КУпАП), невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин (стаття 188 КУпАП) уповноваженою посадовою особою спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту рослин виноситься одне з рішень, передбачених статтею 293 КУпАП, за формою, що додається (додаток 6).

4.7.   Копія рішення по скарзі або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. У той же строк копія постанови надсилається потерпілому на його прохання.

Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві.

V.    Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення, винесених посадовими особами спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин

5.1.   Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення здійснюється в порядку, встановленому КУпАП.

5.2.   Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується органом (посадовою особою), який виніс постанову, шляхом оголошення постанови порушнику.

Штраф, накладений за порушення законодавства про захист рослин (стаття 83 і КУпАП), за невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин (стаття 188 і2 КУпАП), вноситься особою, притягнутою до адміністративної відповідальності, в установу банку України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення їй постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

5.3.   У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

VI.    Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

6.1.   Спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин формуються окремі справи на кожне адміністративне правопорушення, які містять такі документи і матеріали:

а) протокол;

б) акт перевірки;

в) інші документи, які можуть свідчити про характер вчиненого правопорушення, підтверджують (спростовують) факт вчинення правопорушення особою, стосовно якої було складено протокол;

г) відомості про особу, стосовно якої було складено протокол, а також про обставини, що пом'якшують (обтяжують) відповідальність особи чи виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення;

г) копія повідомлення про розгляд справи про адміністративне правопорушення або викладена в письмовій формі відмова особи бути присутньою при розгляді порушеної стосовно неї адміністративної справи (клопотання про розгляд справи за її відсутності);

д) постанова по справі про адміністративне правопорушення;

е) скарга порушника або протест прокурора на постанову по справі про адміністративне правопорушення (якщо скарга подавалась чи протест виносився) і матеріали їх розгляду;

є) матеріали переписки щодо виконання або примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення;

ж) копія платіжного документа про сплату штрафу;

з) документ щодо примусового виконання постанови.

Кожній такій справі присвоюється номер за номером відповідного протоколу.

6.2.   Бланки протоколу, постанови про накладення адміністративного стягнення, постанови про закриття справи виготовляються друкарським способом.

Спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин ведуться журнали видачі бланків протоколів та інших документів по справах про адміністративні правопорушення (додаток 7).

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТ ИКИ > КРАЇНИ

(ікіммомуЕШиїїя спеціально у нині шважоюго органу у сфері захисту рослин)

ПРОТОКОЛ Про а. 1 ч ш it-1 рд і Mf\Ht- ff рв Htі iffffit ш eirif и

" и  20 року

(цата Скла Даш UK протоколу)       (місце- складання протоколу)

Млою,  _______________________________________________________________  __________

(посада, прізвище. ім'я, по батькою скобя, яки ск.ы пі протоко і.

службовки телефон)

при   ______________________________________________________________________________________

(вьантг обставини, ja WÎ* установлено порушення. назву об'єкта, йото місцезнаходження)

ВИЯЦілЄнО _  ____________________________________________________________

(сутьпор) нісшій. Місце, період чи мта вчинення пору шепни,

сума матеріальної шкодо. і.шо,іічноі праві >ііор> нишком)

ию с порушенням _______________________________________________________________________

(перелік нутгіспн, частіш статей нормативно-іфвновіг* актів, пЮ Єуліг fmpyiifCJri)