Стаття 84. Виключена

Сторінки матеріалу:

Наказом Міністерства аграрної політики України від 12 березня 2004 року № 75 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України) затверджено форми квитанції про сплату штрафу за правопорушення, визначені частиною третьою статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та Інструкцію щодо застосування і заповнення квитанцій при стягненні штрафів (готівкою) на місці скоєння адміністративних правопорушень.

       

1.   Квитанція про сплату штрафу за правопорушення, визначені частиною третьою статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - квитанція) заповнюється згідно з установленою формою держінспектором рибоохорони при стягненні штрафів (готівкою) на місці скоєння адміністративного правопорушення, визначеного частиною третьою статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП). Коди серій квитанцій встановлюються згідно з додатком.

Суми штрафів і порядок їх накладання визначаються частиною третьою статті 85 та статтею 258 КУпАП.

2.   У квитанції вказуються дата її заповнення, прізвище, ім'я та по батькові порушника, сума штрафу словами, на підставі якої статті КУпАП стягується штраф за вчинене правопорушення.

   
  1.  Інспектор, який заповнює квитанцію, повинен записати свої прізвище, ім'я та по батькові, номер службового посвідчення та поставити власний підпис. Одночасно заповнюється і талон квитанції (ліва частина).

4. Після сплати штрафу за правопорушення, визначене частиною третьою статті 85 КУпАП, і заповнення квитанції її талон залишається у державного інспектора рибоохорони. На цій частині повинен бути підпис правопорушника, який підтверджує одержання квитанції на певну суму і згоду зі стягненням штрафу. Права частина квитанції передається правопорушнику.

5. Після повернення з рейду протягом трьох днів держінспектор здає гроші, отримані готівкою, у касу підрозділу рибоохорони, у якому він отримав бланки квитанцій, з оформленням у встановленому порядку прибутково-видаткових касових ордерів, одночасно ним здаються талони про сплату штрафу.

Облік бланків квитанцій ведеться бухгалтерією підрозділу органу рибоохорони, який здійснює їх видачу та зберігання.

6. За бажанням правопорушника сплата штрафу за правопорушення, визначене частиною третьою статті 85 КУпАП, може здійснюватись у безготівковій формі через банківські установи в установленому порядку.

Стаття 85/1. Виготовлення чи збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу

Виготовлення чи збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу, а також збут незаконно добутої продукції - тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яти до двадцяти одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією цих знарядь, матеріалів та засобів для їх виготовлення.

(Доповнено статтею 85 згідно із Законом України від 06.03.96 р. № 81/96-ВР; із змінами, внесеними згідно із законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 21.01.2010 р. № 1827-УІ, від 23.09.2010 р. № 2558-УІ)

1.   Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони тваринного і рослинного світу (див. Закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про тваринний світ", "Про рослинний світ").

Предмет посягання - об'єкти тваринного та рослинного світу.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про рослинний світ" рослинний світ - це сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній території; об'єкти рослинного світу - це дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання.

Відповідно до преамбули Закону України "Про тваринний світ" тваринний світ є складовою навколишнього природного середовища, джерелом одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей. Згідно статті 3 цього ж Закону об'єктами тваринного світу, які підлягають охороні, є:

1) дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у напіввільних умовах чи в неволі;

2) частини диких тварин (роги, шкіра тощо);

3) продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо).

Підлягають охороні також нори, хатки, лігва, мурашники, боброві загати та інше житло та споруди тварин, місця токування, линяння, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інші території, що є середовищем їх існування та шляхами міграції.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у виготовленні чи збуті заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу, а також збуті незаконно добутої продукції (формально-матеріальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16- річного віку).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого чи непрямого умислу.