Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

№2. Відомчий контроль

Стаття 23 КВК України встановлює, що за діяльністю органів і установ виконання покарань здійснюється відомчий контроль органами управління і посадовими особами Центрального органу вико- начої влади з питань виконання покарань - Державного департаменту України з питань виконання покарань. Завданнями Департаменту є: забезпечення додержання вимог законодавства в органах і установах виконання покарань; запобігання злочинам, дисциплінарним проступкам з боку засуджених до позбавлення волі та щодо них, виявлення і розкриття злочинів, учинених в органах і установах виконання покарань, проведення дізнання в справах про ці злочини, здійснення оперативно-розшукової діяльності; правовий і соціальний захист осіб рядового і начальницького складу, працівників кримінально-виконавчої системи.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань: 1) контролює виконання актів законодавства з питань, що належать до його компетенції, вироків, постанов і ухвал судів, забезпечує розподіл та тримання засуджених до позбавлення волі та осіб, взятих під варту;

  1. організовує і контролює оперативно-розшукову діяльність, налагоджує взаємодію з відповідними підрозділами державних органів, які проводять таку діяльність; 3) здійснює медичний контроль за станом здоров'я засуджених до позбавлення волі осіб, взятих під варту.