Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

№4. Контроль органів державної влади та місцевого самоврядування

Згідно зі ст. 24 КВК України для здійснення контролю без спеціального дозволу відвідувати установи виконання покарань мають право Президент України; Прем'єр-міністр України; Уповноважений Верховної Ради України з прав людини або спеціально уповноважені ним представники; Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови місцевих державних адміністрацій, на території яких вони розташовані; народні депутати України, а також депутати, уповноважені на це Верховної Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами; Генеральний прокурор України, а також уповноважені ним прокурори і прокурори, які здійснюють нагляд за виконанням покарань на відповідній території; голова, заступник голови та члени спостережної комісії, які здійснюють організацію громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених під час виконання кримінальних покарань, Міністр юстиції України, члени Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, сільський, селищний, міський голова - на території відповідної місцевої ради.

Питання та завдання для самоконтролю

  1.  Назвіть види контролю в процесі виконання кримінальних покарань.
  2.  Розкрийте сутність прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
  3.  Охарактеризуйте відомчий контроль при виконанні кримінальних покарань.
  4.  Дайте пояснення щодо участі громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування у виправленні і ресоціалізації засуджених.