Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

№3. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених

Згідно зі ст. 25 КВК України при виконавчих комітетах міських (за винятком міст районного значення) рад, місцевих держадміністраціях створюються спостережні комісії. Їх основним завданням є організація громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання.

Спостережні комісії: 1) погоджують постанови і подання, які приймаються і вносяться установами виконання покарань щодо: зміни умов утримання засуджених у межах однієї кримінально-виконавчої установи закритого типу або у зв'язку з переведенням їх до колонії іншого рівня безпеки; надання дозволу на проживання за межами колонії засудженим жінкам на час звільнення від роботи у зв'язку з вагітністю і пологами, а також до досягнення дитиною трирічного віку та скасування цього дозволу; 2) організовують громадський контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання.

Згідно із Законом України "Про органи і служби у справах дітей" завданням служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських і районних у містах рад є здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах. Для цього вказані органи мають право: перевіряти умови утримання і виховання дітей у спеціальних установах; приймати з питань, віднесених до їх компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання; звертатися у разі порушення прав та інтересів дітей до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

Відповідно до законодавства засоби масової інформації України мають право висвітлювати діяльність органів державної влади, які виконують кримінальні покарання. Вони можуть проводити власне розслідування і аналіз діяльності органів державної влади, їх посадових осіб, давати їй оцінку, коментувати. Згідно зі ст. 24 КВК України представники засобів масової інформації можуть відвідувати установи виконання покарань за спеціальним дозволом адміністрації цих установ або органів управління зазначеними установими.