Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 307.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 410.
  • strict warning: Non-static method Pagination::getInstance() should not be called statically in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.
  • strict warning: Only variables should be assigned by reference in /home/lanosorg/mego.info/sites/all/modules/pagination/pagination.module on line 344.

1.6. Інформаційні системи державно-правового характеру

Серед різних визначень поняття "система" найбільш універсальним слід визнати те, в якому під системою розуміється сукупність взаємопов'язаних об'єктів, підпорядкованих певній єдиній меті з урахуванням умов навколишнього середовища.

Структура й функціонування системи визначається поставленими перед нею цілями і завданнями.

Можна виділити наступні основні характеристики і властивості системи. Система є впорядкованою (а не хаотичною) сукупністю елементів. Як деталі, з яких складається автомобіль, будучи складеними разом, не утворюють автомобіль як систему, так і сукупність всіх норм, що визначають умови і обсяг покарання за різні види злочину, без відповідної їх систематизації не утворюють системи, яка називається "Кримінальний кодекс України".

Елементи системи взаємозв'язані і взаємодіють у рамках цієї системи, будучи її підсистемами. Кожен елемент системи як підсистема характеризується функціональною самостійністю, якісною відособленістю, через що може розглядатися як самостійна система іншого рівня.

Система як ціле виконує певну функцію, яка не може бути зведена до функцій кожного окремо взятого її елемента.

Елементи системи (як підсистеми) можуть взаємодіяти як в рамках своєї системи, так і із зовнішнім середовищем і змінювати при цьому свій функціональний зміст або внутрішню будову.

Будь-яка цілеспрямована система є системою інформаційною, тобто її функціонування можливе тільки на основі прийому, створення, зберігання, передачі, обробки і видачі інформації. Можна говорити про чисто електронні системи керування (комп' ютерні, кібернетичні) або про змішані, людино-машинні системи.

Інформаційні системи державно-правового характеру є змішаними людино-машинними системами і належать до цілеспрямованих механізмів управління, тісно пов'язані з правом і через це виконують функцію регулятора суспільних відносин. Вони мають суб'єкти й об'єкти дії, канали прямих і зворотних зв'язків, за допомогою яких і здійснюються процеси збору, обробки та використання інформації і, зрештою, процеси управління.

Системи державно-правового характеру володіють всіма властивостями інформаційних систем.

Всі керовані системи, що функціонують у сфері юридичної діяльності, структурно можна поділити на суб'єкти і об'єкти керування або на підсистеми, що керують, і ті, якими керують (керовані).

Підсистеми, що керують, здійснюють керівні, регулівні та інші дії. До них належать відповідні органи державної влади, управління, суду, прокуратури, громадські організації тощо. Керовані системи піддаються керуючим діям. Об'єктом керування (керованою підсистемою) служить поведінка суб'єкта - підприємства, установи, організації, посадової особи, громадянина. Взаємодія і функціонування підсистем, що керують, і керованих здійснюється через інформаційні канали прямих і зворотних зв'язків.

Для прикладу розглянемо такий важливий суспільний інститут, як кримінальна юстиція. Будь-яка система кримінальної юстиції - апарат, за допомогою якого суспільство захищає правила поведінки, необхідні для охорони інтересів як окремої особи, так і всього суспільства. Система діє, використовуючи арешт, судове переслідування і засудження тих її членів, які порушують правила спільноти. Крім негайного покарання порушника закону будь-яка акція проти нього має три мети: 1) вилучити із суспільства людину, яка становить для нього небезпеку;

  1. утримати решту членів суспільства від злочинної поведінки; 3) дати суспільству можливість зробити із злочинців законослухняних громадян.

Суб'єктами цієї системи є органи внутрішніх справ, прокуратури, суди, виправні заклади тощо; об'єктом дії - поведінка людей. Органи системи мають свої програми функціонування - насамперед юридичні й та інші. Ці органи виявляють злочини, адміністративні провини тощо, тобто по каналах прямого зв'язку до суб'єкта дії надходить різна соціально-правова інформація, що стосується поведінки людей. Органи юстиції (кожен по своїй лінії) збирають і обробляють цю інформацію та на її основі порушують і розслідують кримінальні справи, інші провини. Каналами зворотного зв'язку в систему надходить інформація про результати їх діяльності. Функціонування будь- якої системи правового характеру завжди пов'язане зі збором, обробкою та використанням інформації.

1.   Якими об'єктивними факторами зумовлений процес інтеграції права та інформатики?

2.   У чому принципова відмінність сучасної інформатики від інших технічних наук?

3.   У чому полягає сутність правової інформатики?

4.   Основні положення Закону України "Про Національну програму інформатизації".

5.   У чому відмінність даних та інформації?

6.   Що розуміють під правовою інформацією?

7.   Види правової інформації.

8.   Дайте визначення поняття "модель" і "процес моделювання".

9.   Наведіть приклади використання моделювання і моделей в юридичній діяльності.

10.   Дайте характеристику основних положень Національної програми правової освіти населення (НІ II ЮН).

11.   Юридична діяльність як сукупність систем державноправового характеру.