Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

87. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548

88.  Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 283

89.  Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій : Закон України від 3 червня 1992 р. № 2402-ХІІ

90. Про господарські товариства : Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХП

91. Про господарську діяльність у Збройних Силах України : Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1076-ХІV

92.  Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 р. № 2235-Ш

93.  Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2002 рік : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 р. № 261

94.  Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб на 2003 рік : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 829

95.  Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93

96. Про державне оборонне замовлення : Закон України від 3 березня 1999 р. № 464-ХІУ

97. Про державне підприємство (об'єднання) : Закон СРСР від 30 червня 1987 р. № 7284-ХІ

98. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23 березня 2000 р. № 1602-ІП

99.  Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон України від 19 грудня 1995 р. № 481/95-ВР

100.  Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР

101.  Про Державний бюджет України на 2003 рік : Закон України від 26 грудня 2002 р. № 380-ІУ

102.  Про Державний бюджет України на 2004 рік : Закон України від 27 листопада 2003 р. № 1344-IV

103.  Про державний контроль за використанням та охороною земель : Закон України від 19 червня 2003 р. № 963-ІУ

104. Про державний кордон України : Закон України від 4 листопада 1991 р. № 1777-ХІІ

105.  Про державний матеріальний резерв : Закон України від 24 січня 1997 р. № 51/97-ВР

106.  Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення : Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. № 30-93

107. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України від 5 жовтня 2000 р. №2017-111

108. Про Державну інспекцію з контролю за цінами : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. № 1432

109. Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку : Указ Президента України від 14 лютого 1997р.№ 142/97

110. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 р. №2939-ХІІ

111.  Про державну підтримку малого підприємництва : Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2063-Ш

112.  Про державну податкову службу в Україні : Закон України в редакції Закону від 24 грудня 1993 р. №3813-ХІІ

113.  Про Державну програму приватизації : Закон України від 3 червня 1997 р. № 294/97-ВР

114.  Про Державну програму приватизації : Закон України від 18 травня 2000 р. № 1723-III

115.  Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб ~ підприємців : Закон України від 15 травня 2003 р. № 755-ІУ

116. Про державну службу : Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХН 116і. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ

117. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23 липня 1998 р. №817/98

118.  Про деякі питання інноваційного інвестування підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави : Указ Президента України від 1 липня 2002 р. № 593/2002

119.  Про деякі питання іноземного інвестування : Указ Президента України від 7 липня 1998 р. № 748/98

120.  Про деякі питання практики вирішення господарських спорів : Лист Вищого арбітражного суду України від 6 червня 1994 р. № 01-8/368

121.  Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за договором поставки : Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 30 березня 1995 р. № 02-5/218

122.  Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди : Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 29 лютого 1996 р. № 02-5/95

123.  Про деякі питання  практики  вирішення спорів,  пов'язаних  із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств : Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 12 вересня 1996 р. № 02-5/334

124.  Про деякі питання  практики застосування  розділу II  Арбітражного  процесуального кодексу України : Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 1 листопада 1995 р. № 02-5/781

125.  Про довірчі товариства : Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. № 23-93

126.  Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від 16 листопада 1992 р. №2782-ХІ1

127.  Про екологічну експертизу : Закон України від 9 лютого 1995 р. № 45/95-ВР

128. Про економічну самостійність Української РСР : Закон Української РСР від 3 серпня 1990 р. № 142-ХІІ

129.  Про електроенергетику : Закон України від 16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР

130.  Про Єдиний митний тариф : Закон України від 5 лютого 1992 р. № 2097-ХП

131.  Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 р. № 510

132.  Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України : Указ Президента України від 12 березня 1996 р. № 179/96

133.  Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон : Закон України від 13 жовтня 1992 р. № 2673-ХП

134.  Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування  :  Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058-І V

135.  Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 23 вересня 1999 р. №1105-ХІУ

136. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533-ІП

137.  Про  загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням : Закон України від 18 січня 2001 р. № 2240-Ш

138.  Про зайнятість населення : Закон України від 1 березня 1991 р. № 803-ХІ1

139. Про Закон України "Про електроенергетику" : Лист Вищого арбітражного суду України від 25 лютого 1998 р. №01-8/73

140. Про Закон України "Про поставки продукції для державних потреб" : Лист Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1996 р. № 01-8/110

141.  Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти : Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1490-111

142.  Про залізничний транспорт : Закон України від 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР

143.  Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. № 599

144.  Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України від 11 вересня 2003 р. № 1160-IV

145.  Про заставу : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2654-ХІІ

146.  Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203

147.  Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів  : Указ Президента України від 4 жовтня 1994 р. № 567/94

148.  Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну : Закон України від 22 грудня 1998 р. № 332-ХІУ

149.  Про затвердження договорів оренди : Наказ Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 р. № 1774

150.  Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки  в Україні в національній валюті  : Постанова Правління Національного банку України від 29 березня 2001 р. № 135

151.  Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон : Постанова Правління Національного банку України від 16 березня 1999 р. № 122

152.  Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах : Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. №492

153.  Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 1994 р. № 18/5

154.  Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями : Постанова Правління Національного банку України від 24 березня 1999 р. № 136

155. Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України : Постанова Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 р. № 502

156. Про затвердження Інструкції про порядок передачі в оренду вантажних вагонів : Наказ Міністерства транспорту України від 28 квітня 1997 р. № 151

157.  Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні: Наказ МЗЕЗторгу України від 18 січня 1996 р. № 30

158. Про затвердження Класифікатора іноземних валют : Постанова Правління Національного банку України в редакції постанови Правління Національного банку України від 2 жовтня 2002 № 378

159.  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом : Наказ Держпідприємництва України, Міністерства транспорту України від 8 череня 2001 р. № 85/363

160. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом : Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 26 листопада 2001 р. № 139/821