Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

501. Соглашение по торговим аспектам прав интеллектуальной собственности : Мсждународньш договор от 15 апреля 1994 г.

502. Тимчасове положення про державне регулювання цін і тарифів : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1992 р. № 715

503. Типова форма контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства : Затверджено наказом Фонду державного майна України від 6 квітня 2000 р. № 695

504. Угода з технічних бар'єрів у торгівлі : Міжнародний договір від 15 квітня 1994 р.

505. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності : Міжнародний договір від 15 квітня 1994 р.

506. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України : Міжнародний договір від 28 травня 1997 р.

507. Угода про загальні умови поставок товарів між організаціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав : Міжнародний договір від 20 березня 1992 р.

508. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами : Ратифіковано Законом України від 10 листопада 1994 р. № 237/94-ВР

509. Унифицированньїе правила международной торговой палатьі для гарантий по первому требованию 1992 года : Мсждународньїй договор/ Мсждународная торговая палата, 1 января 1992 г., № 548

510. Унифицированньїе правила по договорньїм гарантиям : Мсждународньїй договор / Мсждународная торговая палата, 1 января 1978 г., № 325

511. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів : Міжнародний договір / Міжнародна торгова палата, 1 січня 1993 р., № 500

512. Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР : Утверджсн постановленисм Совста Министров СССР от 15октября 1955 г. № 1801

513. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-1У

514. Цивільний процесуальний кодекс України : Затверджено Законом від 18 липня 1963 р.

515. Щодо Порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди державного майна : Наказ Фонду державного майна України від 3 вересня 1999 № 1677

516. Щодо роз'яснень деяких питань про реєстрацію іноземних інвестицій : Лист Національного банку України від 3 грудня 1997 р. № 13-124/2407-8833

517. Щодо роз'яснень і рекомендацій до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна : Наказ Фонду державного майна України від 22 серпня 2000 р. № 1765

518. Соипсіі Кецціагіоп (ЕС) N0 1/2003 оїіб ОесетЬег 2002 оп ІЬе ітріетепіагіоп оГгпегиіезоп сотреіігіоп ІаМ Йотеп іп Аггісіез 81 апеі 82 оГ іпе Тгеаіу II О} Ь 001, 04.01.2003 р. 1