Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

264.  Про затвердження Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України : Постанова Правління Національного банку України від 15 серпня 2001 р. № 343

265.  Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів : Наказ Міністерства транспорту України від

29 травня 1998 р. №204

266.  Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельної о кооперативу : Постанова Ради Міністрів Української РСР від ЗО квітня 1985 р. № 186

267.  Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій : Указ Президента України від 10 листопада 1995 р. № 1035/95

268. Про затвердження Статуту залізниць України : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. №457

269.  Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України  ;  Розпорядження Антимонопольного комітету України в редакції розпорядження Антимонопольного комітету від 29 червня 1998 р. № 169-р

270.  Про затвердження Тимчасового положення про товариство взаємного страхування . Постанова Кабінету Міністрів України від І лютого 1997 р. № 132

271.  Про затвердження Типового депозитарного договору, Типового договору про відкриття рахунка у цінних паперах, Типового договору про обслуговування емісії цінних паперів : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 серпня 1998 р. № 87

272.  Про затвердження Типового договору доручення на здійснення представником ФДМУ функцій з управління акціями (частками) господарського товариства, які перебувають у державній власності: Наказ Фонду державного майна України від 11 вересня 2001 р. № 1645

273.  Про затвердження Типового договору доручення на здійснення уповноваженою особою функцій управління державними корпоративними правами : Наказ Фонду державного майна України від 7 серпня 2000 р. № 1647

274.  Про затвердження  Типового договору (контракту) на  реалізацію інвестиційного  проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня № 1199

275.  Про затвердження Типового договору на обслуговування комерційним банком довірчого товариства : Наказ Фонду державного майна України і Національного банку України від 24 грудня 1993 р. № 583

276.  Про затвердження Типового концесійного договору : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. №643

277.  Про затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 р. № 1519

278. Про затвердження Типового положення про регіональне (обласне) управління з питань банкрутства Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції : Наказ Міністерства економіки України від 5 грудня 2000 р. № 266

279.  Про затвердження Типової Генеральної угоди про передачу повноважень на здійснення функцій управління державними корпоративними правами органам виконавчої влади : Наказ Фонду державного майна України від 25 травня 2000 р. № 1067

280.  Про затвердження Типової форми договору доручення на виконання функцій управління пакетом акцій, що належить державі: Наказ Фонду державного майна України від 24 травня 2000 р. № 1065

281.  Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 червня 1996 р. 236/96-ВР

282. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-111

283.  Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту : Закон України від 22 грудня 1998 р. №330 - XIV

284.  Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту : Закон України від 22 грудня 1998 р. №331-ХІУ

285. Про захист прав власників земельних часток (паїв): Указ Президента України від 21 квітня 1998 р. № 332/98

286. Про захист прав споживачів : Закон України в редакції Закону від 15 грудня 1993 р. № 3682-ХІІ

287. Про заходи Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. № 229 : Наказ Міністерства економіки України від 7 листопада 2000 р. № 240

288.  Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності: Указ Президента України від 10 лютого 1996 р. № 124/96

289.  Про заходи щодо підтримки інноваційно-інвестиційних проектів : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2002 р. № 1106

290. Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах : Указ Президента України від 21 березня 2002 р. № 280/2002

291.  Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на виробництві : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 13-р

292.  Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 4 липня 2002 р. № 37-ІУ

293. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ

294. Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України від 13 липня 2000 р. № 1908-Ш

295. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХП

296.  Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІУ

297.  Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України від 15 березня 2001 р. № 2299-Ш

298. Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків : Наказ Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69

299. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ

300. Про іпотеку : Закон України від 5 червня 2003 р. № 898-ІУ

301.  Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати : Закон України від 19 червня 2003 р. № 979-ІУ

302.  Про карантин рослин : Закон України від 30 червня 1993 р. № 3348-ХІІ

303.  Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг) : Декрет Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. №6-93

304. Про колективне сільськогосподарське підприємство : Закон України від 14 лютого 1992 р. № 2114-ХІІ

305.  Про колективні договори і угоди : Закон України від 1 липня 1993 р. № 3356-ХП

306.  Про Комплексну програму будівництва вітрових електростанцій : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 137

307.  Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки : Указ Президента України від 17 вересня 1996 р. № 837/96

308.  Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 326

Див. також: Про внесення змін і доповнень до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 р. № 403

309.  Про Концепцію розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1997 р. № 848

310.  Про Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України : Постанова Верховної Ради України від 22 вересня 1995 р. № 342/95-ВР

311.  Про концесії : Закон України від 16 липня 1999 р. № 997-ХІУ

312.  Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг : Закон України від 14 грудня 1999 р. № 1286-Х1У

313.  Про кооперацію : Закон України від 10 липня 2003 р. № 1087-IV

314.  Про кооперацію в СРСР : Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 26 травня 1988 р. № 8998-ХІ

315.  Про корпоратизацію підприємств : Указ Президента України від 15 червня 1993 р. № 210/93

316.  Про кредитні спілки : Закон України від 20 грудня 2001 р. № 2908-Ш

317.  Про лікарські засоби : Закон України від 4 квітня 1996 р. № 123/96-ВР

318. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-Ш

319.  Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів : Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1641-III

320.  Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786

321. Про Митний тариф України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2371-111

322.  Про Міністерство економіки України : Указ Президента України від 23 жовтня 2000 р. № 1159/2000 Див. також: Про перейменування Міністерства економіки України : Указ Президента України від 21 серпня

2001 р.№ 724/2001

323.  Про Міністерство освіти і науки України : Указ Президента України від 7 червня 2000 р. № 773/2000

324.  Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР

325.  Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-Х1У

326.  Про музеї та музейну справу : Закон України від 29 червня 1995 р. № 249/95-ВР

327.  Про насіння і садивний матеріал : Закон України від 26 грудня 2002 р. № 411-IV

328. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322-XII

329. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України в редакції Закону від 1 грудня 1998 р. № 284-ХІУ

330.  Про наукову і науково-технічну експертизу : Закон України від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР

331.  Про нафту і газ : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2665-111

332.  Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-ХІУ

333. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР

334.  Про невідкладні заходи щодо впорядкування діяльності державних (національних) акціонерних та холдингових компаній : Указ Президента України від 7 листопада 2001 р. № 1049/2001

335.  Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва : Указ Президента України від 10 листопада 1994 р. № 666/94

336.  Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 3 грудня 1999 р. № 1529/99

337. Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 р. № 441

338.  Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-ХІІ

339. Про об'єднання громадян : Закон України від 16 червня 1992 р. № 2460-ХІІ

340.  Про обіг векселів в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2374-III

341.  Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів : Закон України від 15 лютого 1995 р. № 60/95-ВР

342. Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність : Указ Президента України в редакції Указу Президента від 2 березня 1996 р. № 160/96

343.  Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності : Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2132 (Закон втратив чинність на підставі Закону від 11 січня 2001 р. №2210-111)