Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

426.  Про ратифікацію Гарантійної угоди (Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води м. Запоріжжя) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку : Закон України від 19 жовтня 1999 р. № 1162-ХІУ

427.  Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку : Закон України від 15 липня 1997 р. № 451/97-ВР

428.  Про ратифікацію Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій : Закон України від 21 жовтня 1994 р. № 226/94-ВР

429. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування : Закон України від 15 липня 1997 р. № 452/97-ВР

430. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року : Закон України від 3 червня 1999 р. № 728-ХІУ

431.  Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами : Закон України від 16 березня 2000 р. № 1547-Ш

432.  Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Австрія про сприяння та взаємний захист інвестицій : Закон України від 11 квітня 1997 р. № 192/97-ВР

433. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Канади про сприяння та захист інвестицій : Закон України від 2 червня 1995 р. № 203/95-ВР

434.  Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємне сприяння та взаємний захист інвестицій : Закон України від 2 червня 1995 р. № 202/95-ВР

435.  Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій : Закон України від 20 жовтня 1995 р. № 401/95-ВР

436. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності : Закон України від 23 грудня 1998 р. № 351-Х1У

437.  Про регулювання цін : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1992 р. № 715 (постанова втратила чинність, крім пункту 3 та Тимчасового положення про державне регулювання цін і тарифів). Див. також: Про ціноутворення в умовах реформування економіки : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1994 р. №733

438.  Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР

439.  Про рекламу : Закон України від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР

440.  Про реструктуризацію заборгованості Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь" : Закон України від 5 березня 1997 р. № 130/97-ВР

441.  Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних : Закон України в редакції Закону від 10 липня 2003 р. № 1098-IV

442.  Про рослинний світ : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 591-XIV

443.  Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23 квітня 1991 р. № 987-ХП

444.  Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93

445.  Про систему оподаткування : Закон України в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. Хе 77/97-ВР

446. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР

447.  Про склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 634. Див. також: Про затвердження нового складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 р. № 729

448.  Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 р. № 2493-ІН

449.  Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16 липня 1999 р. № 991-ХІУ

450. Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційноїдіяльності в Донецькій області: Закон України від 25 червня 1991 р.

451.  Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко"  на території Одеського морського торговельного порту : Закон України від 23 березня 2000 р. № 1607-III

452.  Про споживчу кооперацію : Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265-XII

453.  Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва : Указ Президента України в редакції Указу від 28 червня 1999 р. № 746/99

454.  Про стандартизацію : Закон України від 17 травня 2001 р. № 2408-III

455. Про стандартизацію і сертифікацію : Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р.№ 46-93

456.  Про Статут автомобільного транспорту УРСР  : Постанова Ради Міністрів Української РСР від 27 червня 1969 р. №401

457.  Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні : Закон України від 19 вересня 1997 р. 535/97-ВР

458. Про столицю України - місто-герой Київ : Закон України від 15 січня 1999 р. № 401-ХІУ

459. Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР

460. Про судоустрій України : Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3018-Ш

461.  Про схвалення Концепції розвитку системи національних рахунків : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 413-р

462.  Про тваринний світ : Закон України від 13 грудня 2001 р. № 2894-Ш

463.  Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21 грудня 1993 р. № 3759-ХП

464.  Про телекомунікації : Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1280-ІУ

465.  Про Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні : Указ Президента України від 20 вересня 1993 р. № 377/93. (Указ втратив чинність у зв'язку з прийняттям Закону України "Про кредитні спілки" від 20 грудня 2001 р. № 2908-Ш)

466. Про Типовий статут казенного підприємства : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. №914

467. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 р. № 444

468. Про товарну біржу : Закон України від 10 грудня 1991 р. № 1956-ХІІ

469. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків : Прийнято в Мадриді 28 червня 1989 р.

470. Про торгово-промислові палати в Україні : Закон України від 2 грудня 1997 р. № 671/97-ВР

471. Про транзит вантажів : Закон України від 20 жовтня 1999 р. № 1172-ХІУ

472.  Про транспорт : Закон України від 10 листопада 1994 р. № 232/94-ВР

473. Про транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1993 р. № 770

474. Про трубопровідний транспорт : Закон України від 15 травня 1996 р. № 192/96-ВР

475. Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями : Закон СРСР від 17 червня 1983 р. № 9500-Х

476. Про угоди про розподіл продукції : Закон України від 14 вересня 1999 р. № 1039-ХІУ

477. Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг : Декрет Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1992 р. № 20-92

478. Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств : Постанова Кабінет Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859

479. Про управління корпоративними правами держави  :  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 791

480. Про управління майном, що є у загальнодержавній власності: Декрет Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р. №8-92

481. Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних матеріалів : Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 19-93

482. Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження : Закон України від 17 лютого 2000 р. № 1457-ІИ

483. Про утворення Державної акціонерної компанії "Хліб України" :  Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1000

484. Про утворення Комісії з питань неплатоспроможності : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2001 р. № 1181

485. Про утворення Міжвідомчої ради з питань захисту прав споживачів : Постанова Кабінет Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 317

486. Про утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 747

487. Про утворення Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. № 354

488. Про фермерське господарство : Закон України від 19 червня 2003 р. № 973-1У

489. Про фінансовий лізинг : Закон України в редакції Закону від 11 грудня 2003 р. № 1381-ІУ

490. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від

12 липня 2001 р. № 2664-Ш

491. Про  холдингові  компанії,  що  створюються  в  процесі  корпоратизації та  приватизації  :  Указ Президента України від 11 травня 1994 р. № 224/94

492. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення : Закон України від

13  грудня 2001 р. №2893-111

493. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 3 грудня 1990 р. № 507-XII

494. Про цінні папери і фондову біржу : Закон України від 18 червня 1991 р. № 1201-XII

495. Про ціноутворення в умовах реформування економіки : Постанова Кабінету Міністрів України від

21  жовтня 1994 р. №733

496.  Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини : Закон України від 23 грудня 1997 р. №771/97-ВР

497.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Кампус Коттон клаб" щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 9 липня 2002 р. № 15-рп/2002

498.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 5 Закону України "Про усунений дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" та частини першої статті 19 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями) від 29 січня 2002 р. № 1-рп/2002

499. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 3, частини другої статті 5, частин другої та сьомої статті 7 і частини п'ятої статті 29 Закону України "Про приватизацію державного майна" (в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 19 лютого 1997 року) (справа щодо приватизації державного майна) від 1 липня 1998 р. №9-рп

500.  Соглашение о проведений согласованной  политики  в области  стандартизации, метрологии  и сертификации : Международньш договор от 13 марта 1992 г.