Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

210. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 січня 2002 № 10

211.  Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 січня 2003 р. №3

212.  Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень : Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 375

213. Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань : Постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 377

214.   Про  затвердження  Положення  про  порядок  створення  і  функціонування  технопарків  та інноваційних структур інших типів : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 р. № 549

215. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на право отримання статусу національного повітряного перевізника : Наказ Мінтрансу України від 20 березня 1997 р. № 98

216.  Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 642

217. Про затвердження Положення про професійне навчання кадрів на виробництві : Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 р. № 127/151

218.  Про затвердження Положення про реєстр державних корпоративних прав : Наказ Національного агентства України з управління державними корпоративними правами від 14 травня 1999 р. № 72

219.  Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України : Наказ Міністерства транспорту України від 1 червня 1998 р. № 207

220. Про затвердження Положення про Сорочинський ярмарок : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1999р.№ 1442

221.  Про затвердження Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 781

222.  Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) : Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201

223.  Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242

224.  Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318

225.  Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" : Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92

226.  Про затвердження положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі : Наказ Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 № 1718

227.  Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87

228.  Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 р. № 413                                   

229.  Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1655

230.  Про затвердження Порядку ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1995 р. № 767

23 1. Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1864

232.  Про затвердження  Порядку визначення розміру збитків  від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116

233.  Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. № 2073

234.  Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 733

235.  Про затвердження  Порядку надання  Кабінетом  Міністрів  України дозволу  на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 219

236.  Про затвердження Порядку надання Фондом державного майна, його регіональними відділеннями та представництвами дозволів державним підприємствам, організаціям на передачу в оренду цілісних майнових комплексів їх структурних підрозділів та нерухомого майна : Наказ Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 4 травня 2000 р. № 935/95/31

237.  Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 р. № 75

238. Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств,  установ,  організацій  і  об'єктів  у  разі  порушення  ними  законодавства  про  охорону навколишнього природного середовища : Постанова Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 р. № 2751-ХИ

239.  Про затвердження Порядку передачі Національному агентству з управління державними корпоративними правами акцій, часток, паїв, що належать державі у статутних фондах господарських товариств : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 1999 р. № 887

240. Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099

241.  Про затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди : Наказ Фонду державного майна України від 7 серпня 1997 р. №847

242.  Про затвердження Порядку подання фінансової звітності : Постанова Кабінету Міністрів України від

28 лютого 2000 р. № 419

243.  Про затвердження Порядку прийняття рішення про необхідність реорганізації об'єкта приватизації : Наказ Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України від 2 грудня 1997 р. №88/01/1358

244.  Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів :  Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. № 2137

245.  Про затвердження  Порядку  проведення досудової санації державних  підприємств  :  Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2000 р. № 515

246.  Про затвердження Порядку проведення конкурсу щодо надання судноплавним компаніям статусу національного перевізника : Наказ Мінтрансу України від 4 вересня 2001 р. № 584

247.  Про затвердження Порядку реєстрації військових частин як суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2000 р. № 749

248.  Про  затвердження  Порядку  та  вимог  щодо  здійснення  перестрахування  у  страховика  (перестраховика) нерезидента : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 124

249.  Про затвердження Порядку та умов проведення спеціалізованого конкурсу з визначення бірж, на базі яких проводитимуться аукціони з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля : Наказ Міністерства економіки України від 20 квітня 2000 р. № 53

250.  Про затвердження Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку : Наказ Міністерства фінансів, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 1993 р. №98/118/740

251.  Про  затвердження  Правил  виплати  відшкодування  операторами  поштового  зв'язку  збитків, завданих унаслідок ненадання чи неналежного надання послуг з пересилання міжнародних поштових відправлень : Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 18 березня 2003 р. № 50

252. Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів і Правил випуску та обігу валютних деривативів : Постанова Правління Національного банку України від 7 липня 1997 р. № 216

253.  Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України : Постанова Правління Національного банку України від 18 березня 1999 р. № 127

254.  Про  затвердження  Правил  здійснення  торговцями  цінними  паперами  комерційної та  комісійної діяльності по цінних паперах : Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 грудня 1996 р. № 331

255.  Про затвердження Правил користування електричною енергією : Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України в редакції постанови НКРЕ від 22 серпня 2002 р. № 928

256.  Про затвердження  Правил користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком  : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 639

257.  Про затвердження Правил користування  місцевим телефонним зв'язком  :  Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 385

258.  Про затвердження Правил користування телеграфним зв'язком : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 208

259.  Про затвердження Правил користування тепловою енергією : Наказ Міненерго України та Держбуду України від 28 жовтня 1999 р. № 307/262

260. Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1155                                              

261.  Про  затвердження  Правил  організації  розрахунково-касового  обслуговування  комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті : Постанова Правління Національного банку України від 5 лютого 2001 р. № 44

262.  Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні : Наказ Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 р. № 363

263.  Про затвердження Правил повітряних перевезень вантажів : Наказ Мінтрансу України від 14 жовтня 2003 р. № 793