Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

344.  Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах : Закон України в редакції Закону від 4 жовтня 2001 р. № 276 І -ПІ

345.  Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України в редакції Закону від 22 травня 1997 р. № 283/97^ВР

346. Про організації роботодавців : Закон України від 24 травня 2001 р. № 2436-ІП

347. Про оренду державного та комунального майна : Закон України в редакції Закону від 14 березня 1995 р. № 98/95-ВР

348. Про оренду землі : Закон України в редакції Закону від 2 жовтня 2003 р. № 1211-IV

349.  Про оренду майна державних підприємств та організацій : Закон України в редакції Закону від 14 березня 1995 р. № 98/95-ВР

350. Про освіту : Закон України в редакції Закону від 23 березня 1996 р. № 100/96-ВР

351. Про основи містобудування : Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2780-ХП

352.  Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-ХП

353. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3721-XII

354.  Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки : Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР

355.  Про основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки : Указ Президента України від 19 листопада 2001 р. № 1097/2001

356.  Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів  господарювання,  пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування : Закон України від 17 січня 2002 р. № 2953-Ш

357.  Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України : Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3065-Ш

358. Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" : Закон України від 13 липня 2000 р. № 1869-Ш

359.  Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі : Закон України від 10 липня 1996 р. №290/96-ВР

360.  Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва : Закон України від 14 вересня 2000 р.№ 1953-Ш

361. Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України : Закон України від 18 травня 2000 р. № 1741-Ш

362. Про охорону атмосферного повітря : Закон України в редакції Закону від 21 червня 2001 р. № 2556-Ш

363. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України в редакції Закону від 1 червня 2000 р. № 1771-Ш

364. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ

365. Про охорону прав на зазначення походження товарів : Закон України від 16 червня 1999р.№752-ХІУ

366. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ

367.  Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ

368.  Про охорону прав на сорти рослин : Закон України в редакції Закону від 17 січня 2002 р. № 2986-Ш

369.  Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем : Закон України від 5 листопада 1997 р. №621/97-ВР

370. Про охорону праці : Закон України в редакції Закону від 21 листопада 2002 р. № 229-ІУ

371.  Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2658-Ш

372.  Про патентування деяких видів підприємницької діяльності : Закон України від 23 березня 1996 р. № 98/96-ВР

373. Про пенсійне забезпечення : Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХП

374.  Про перевезення небезпечних вантажів : Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1644-1II

375. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 3 березня 1998 р № 147/98-ВР

376.  Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482

377.  Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611

378.  Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається : Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. № 26-92

379.  Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 7 липня 1999 р. № 847-ХІУ

380.  Про перетворення державних підприємств у казенні : Постанова Кабінету Міністрів України від ЗО червня 1998 р. №987

381.  Про підприємництво : Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ (Закон втратив чинність з 1 січня 2004 р., крім статті 4)

382.  Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ

383. Про підтвердження відповідності : Закон України від 17 травня 2001 р. № 2406-III

384. Про планування і забудову територій : Закон України від 20 квітня 2000 р. № 1699-Ш

385. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2346-Ш 385і. Про плату за землю : Закон України від 3 липня 1992 р. № 2535-XII

386. Про погодження Рекомендацій з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 червня 2002 р. № 190

387. Про податок на додану вартість : Закон України від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР

388.  Про Положення про  Головне контрольно-ревізійне управління  : Указ Президента України від 28 листопада 2000 р. № 1265/2000

389.  Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України : Указ Президента України від 4 квітня 2003 р. № 292/2003

390.  Про Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладання контрактів на користування надрами : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. №841

391. Про Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України : Розпорядження Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 р. № 32-р

390.  Про порядок ведення державного земельного кадастру : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р.№ 15

391.  Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994 р. № 772

392.  Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій  : Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 48-93

393. Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни : Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. №33-93

394.  Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740

395.  Про  порядок забезпечення  галузей  національної економіки та  населення  природним  газом  . Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1729

396.  Про  порядок  затвердження  інвестиційних  програм  і  проектів  будівництва  та  проведення їх комплексної державної експертизи : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 483

399.  Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР

400.  Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності : Указ Президента України від 10 червня 1997 р. № 503/97

401.  Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям : Указ Президента України від 8 серпня 1995 р. № 720/95

402.  Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. № 870

403.  Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами : Закон України від 21 грудня 2000 р. № 2181-III

404. Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 р. № 449

405.  Про порядок провадження діяльності страховими посередниками : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 р. № 1523

406.  Про  порядок  реєстрації  філіалів,  відділень,  представництв  та  інших  структурних  осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 145

407.  Про  Порядок  формування  та  розміщення  державних  замовлень  на  поставку  продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням : Постанова Кабінету Міністрів України в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1650

408.  Про поставки продукції для державних потреб : Закон України від 22 грудня 1995 р. № 493/95-ВР

409. Про поштовий зв'язок : Закон України від 4 жовтня 2001 р. № 2759-Ш

410.  Про Правила дорожнього руху : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306

411.  Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1647-III

412.  Про правовий режим майна у Збройних Силах України : Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1075-ХІУ

413.  Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16 березня 2000 р. № 1550-Ш

414. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 27 лютого 1991 р. № 791а-XII

415. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 4 лютого 1994р.№ 3929-ХП

416.  Про приватизацію державного майна : Закон України в редакції Закону від 19 лютого 1997 р. № 89/97-ВР

417. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України в редакції Закону від 15 травня 1996 р. № 189/96-ВР

418.  Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду : Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. № 57-93

419.  Про природні монополії : Закон України від 20 квітня 2000 р. № 1682-Ш

420. Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16 червня 1992 р. № 2456-ХІІ

421.  Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України в редакції Закону від 15 травня 1992 р. № 2346-ХП

422.  Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України : Закон України від 14 липня 1999 р. № 934-ХІУ

423.  Про Програму захисту прав споживачів на 2003-2005 роки : Указ Президента України від 11 грудня 2002 р. № 1148/2002

424. Про промислово-фінансові групи в Україні : Закон України від 21 листопада 1995 р. № 437/95-ВР

425.  Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від  15 вересня  1999 р. № 1045-ХІУ