Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

161. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі : Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства транспорту України від 18 грудня 2003 р. № 136/985

162.  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом : Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства транспорту України від 30 січня 2002 р. № 11/50

163. Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів : Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва; Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 березня 2001 р. № 49/60

164.  Про затвердження Ліцензійних умов  провадження  розроблення,  випробування,  виробництва, експлуатації ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем : Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Національного космічного агентства України 19 грудня 2000 р. № 79/215

165.  Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 28 серпня 2003 р. № 40

166.  Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1554

167. Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629

168.  Про затвердження нової редакції Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 1997 р. № 46

169.  Про затвердження нормативних актів щодо порядку фінансування інноваційних проектів : Наказ Міністерства України у справах науки і технологій від 3 березня 1998 р. № 59

170.  Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів : Наказ Міністерства транспорту України 21 листопада 2000 р. № 644

171.  Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення  : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827

172.   Про  затвердження  переліку  видів  господарської  діяльності,  здійснення  якої   дозволяється військовим частинам Збройних Сил : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2000 р. № 1171

173.  Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві : Наказ Фонду державного майна України від 17 квітня 2001 р. № 649

174.  Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України : Наказ Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України від 23 березня 1998 р. № 7

175.  Про затвердження  переліку  органів  ліцензування  :  Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698

176.  Про затвердження Переліку товарів, експорт яких здійснюється за умови реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11 липня 2002 р. № 207

177.  Про затвердження пілотного проекту "Правила випуску та обігу товарних деривативів на Придніпровській товарній біржі" : Наказ Міністерства аграрної політики України від 10 липня 2002 р. № 186

178.  Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні : Постанова Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 р. № 72

179.  Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 632

180 Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях : Постанова Правління Національного банку України від 26 березня 1998 р. № 118

181.  Про затвердження Положення про державну госпрозрахункову установу Агентство з питань банкрутства : Наказ Міністерства економіки України від 6 червня 2000 № 114

182.  Про затвердження Положення про застосування способів приватизації майна державних підприємств : Наказ Фонду державного майна України від 4 лютого 1993 р. № 56

183.  Про затвердження Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 158

184.  Про затвердження Положення про конкурсну комісію з відбору уповноважених осіб на виконання функцій управління державними корпоративними правами : Наказ Фонду державного майна України від 18 травня 2000 р. № 1014

185.  Про  затвердження  Положення  про  кредитування  та  Тимчасового  положення  про  порядок рефінансування Національним банком України комерційних банків під заставу державних цінних паперів : Постанова Правління Національного банку України від 28 вересня 1995 р. № 246

186. Про затвердження Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 р. № 1332

187. Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій : Постанова Правління Національного банку України від 17 липня 2001 р. №275

188. Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів, що регулюють доступ експлуатантів на ринок авіаційних перевезень та робіт : Наказ Державного департаменту авіаційного транспорту України від 24 квітня 1996 р. № 118

189. Про затвердження Положення про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об'єктів малої приватизації : Наказ Фонду державного майна України від 30 липня 1998 р. № 1511

190. Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 7 жовтня 2003 № 414

191.  Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2003 р. № 322

192.  Про  затвердження  Положення  про  порядок  державної  реєстрації  благодійних  організацій  : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 382

193. Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. № 112

194.  Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. № 928

195.  Про затвердження Положення про порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям майна державних підприємств : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 271

196.  Про затвердження Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу членами ІАТА та агентами авіапідприємств - членів ІАТА : Постанова Правління Національного банку України від 3 листопада 2000 р. № 435

197.  Про затвердження Положення про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації : Розпорядження Антимонопольного комітету України від 21 червня 1994 р. № 6-р

198 Про затвердження Положення про порядок організації та проведення аукціонів з продажу природного газу та складу аукціонного комітету з продажу природного газу : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1998 р. № 1424

199. Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів : Наказ Фонду державного майна України від 2 липня 1998 р. № 1303

200.  Про затвердження Положення про порядок погодження з Антимонопольним комітетом України проектів установчих документів та планів розміщення акцій холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації : Розпорядження Антимонопольного комітету України від 21 червня 1994 р. №7-р

201.  Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію) : Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 р. № 33-р.

202. Про затвердження Положення про порядок поділу підприємств і об'єднань та відокремлення від них структурних підрозділів і одиниць : Наказ Міністерства економіки України, Міністерства статистики України та Антимонопольного комітету України від 20 квітня 1994 р. № 43/79/5

203.  Про затвердження Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. № 1448

204.  Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації : Наказ Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 вересня 2000 р. № 1908/11/271

205.  Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 квітня 2000 р. № 39

206.  Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритими акціонерними товариствами : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2002 р. № 167

207.  Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 лютого 2001 р. № 18

208. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 грудня 1998 р. №221

209. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового (венчурного,  недиверсифікованого)  інвестиційного  фонду  при  їх  приватному  розміщенні  :  Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 січня 2002 № 9