Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 1030. Предмет договору управління майном

1. Предметом договору управління майном можуть бути підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права та інше майно.

2.  Не можуть бути предметом договору управління майном грошові кошти, крім випадків, коли право здійснювати управління грошовими коштами прямо встановлено законом.

3. Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна установника управління та від майна управителя.

Майно, передане в управління, має обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік.

Розрахунки, пов´язані з управлінням майном, здійснюються на окремому банківському рахунку.

Предметом управління може бути майно, що можливо відокремити та використовувати для здобуття будь-якої користі. Предметом договору можуть бути лише індивідуально визначені речі. У договорі може бути передбачено, що в управління поступають усі прирощення від використання основного майна, переданого управителю на момент укладення договору. Об´єктом управління майном може бути як нерухоме, так і рухоме майно. Особливо відокремлюються підприємства, інші майнові комплекси та цінні папери. Саме вони є найбільш типовими об´єктами управління. У склад підприємства як єдиного майнового комплексу входять всі види майна, що передбачені для діяльності підприємства, в тому числі земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, борги, а також право на торгову марку або інші познаки та інші права, якщо інше не передбачене договором або законом.

Об´єктом управління можуть бути не тільки речі, але і суб´єктивні права. Звичайно в управління передаються такі права, здійснення яких досить обтяжливо для їх володільців або потребує спеціальних навичок, як правило, відсутніх у звичайних учасників цивільного обігу. Так, з метою забезпечення майнових прав авторів, виконувачів, виробників фонограм та інших володільців авторських і суміжних з ними прав у випадках, коли практичне здійснення в індивідуальному порядку утруднене, можуть створюватись організації, що управляють майновими правами вказаних осіб.

В управління може бути передане і державне, і комунальне, і приватне майно.

У силу прямої вказівки п. 2 статті, що коментується, не можуть бути самостійним об´єктом управління грошові кошти. Виключення з цього правила може бути передбачене лише законом. Так, наприклад, ст.32 ЦК встановлює, що за наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права. Тобто, право управління грошовими коштами (заробітком, стипендією чи іншими доходами) таких осіб покладається на їх батьків або піклувальників.

Крім того, грошові кошти можуть входити в склад майнового комплексу, переданого в управління. Так, в склад підприємства як майнового комплексу входять і належні цьому підприємству гроші.

Передане в управління майно представляє собою відносно відокремлену майнову масу, належну установнику управління. Тому придбані управителем в наслідку дій по управлінню права включаються в склад переданого в управління майна, а обов´язки, що виникли внаслідок таких дій, виконуються за рахунок вказаного майна.