Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 1045. Особливості управління цінними паперами

1. Особливості управління цінними паперами встановлюються законом.

Відповідно до ст. 5 ЦК об´єктами цивільних прав є цінні папери. Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником, та передбачає виконання зобов´язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам (див. ст. 194 ЦК та коментар до неї).

Передача в управління цінних паперів має певні особливості. Однією з них є те, що управитель повинний бути визнаний професійним учасником ринку цінних паперів. Професійний учасник ринку цінних паперів -- юридична особа, яка здійснює певний вид (види) професійної діяльності на ринку цінних паперів на підставі отриманої ліцензії. Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 березня 2001 р. були затверджені Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, які встановлюють спеціальні вимоги, обов´язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на ринку цінних паперів та на момент отримання ліцензії. Додатково передбачена сертифікація осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні (затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29 липня 1998 p.). Тобто управління цінними паперами здійснюється з врахуванням специфіки об´єкта управління і відповідних вимог спеціального законодавства.