Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 1272. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини.

1. Якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

2.  За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини.

3. За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Спадкоємцем, що не прийняв спадщину, вважається той, що не подав до нотаріуса за місцем проживання спадкодавця, тобто за місцем відкриття спадщини заяву про прийняття спадщини в строк, встановлений ст. 1270 ЦК (б місяців) або фактично не прийняв спадщину (див. коментар до ст. 1268 ЦК).

У випадку, коли спадкоємець пропустив строк для прийняття спадщини та бажає її отримати, він може звернутися до спадкоємців, які отримали спадщину, тобто вже подали заяву про прийняття спадщини, або фактично її прийняли, з проханням надати йому письмову згоду на включення його до кола спадкоємців, що отримають спадщину. Мова йде про спадкоємців однієї черги зі спадкоємцем, що пропустив строк для прийняття спадщини. Якщо спадкоємці, які прийняли спадщину, дають на це згоду (вона повинна бути оформлена у виді письмової заяви та направлена до нотаріуса за місцем відкриття спадщини), то спадкоємець, який не отримав спадщину, може звернутися в нотаріальну контору за місцем відкриття спадщини з заявою про прийняття спадщини. Вважається, що такий спадкоємець поновлюється в колі спадкоємців і в нього виникає право для надання заяви про прийняття спадщини. Ця заява подається до нотаріальної контори або нотаріуса вже після стікання шестимісячного строку. Згоду на включення до кола спадкоємців повинні дати усі спадкоємці тієї черги, що прийняли спадщину. В протилежному випадку спадкоємець, що не встиг прийняти спадщину та не отримав згоди спадкоємців, має право звернутися до суду.

Якщо спадкоємець пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, він має право звернутися до суду з позовом про додатковий строк для прийняття спадщини. Якщо суд знайде причини пропуску строку для прийняття спадщини поважними (від´їзд, хвороба та інші), то суд виносить рішення про продовження строку для прийняття спадщини тому спадкоємцю, який звернувся до суду, тобто кожний спадкоємець, що пропустив строк для прийняття спадщини повинен звернутися за продовженням строку для прийняття спадщини особисто, і суд, розглянувши окремо кожен випадок, виносить своє рішення по цьому питанню та може продовжити строк для подачі заяви в нотаріальну контору. Строк, який визначає суд, не може бути більше шести місяців і його перебіг починається з моменту вступу рішення чи ухвали суду в законну силу вже після шестимісячного строку.