Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 1277. Відумерлість спадщини

1.  У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

2.  Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

3.  Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

4. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов´язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231 цього Кодексу.

5.  Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлою відповідно до статті 1283 цього Кодексу.

Відумерлість спадщини означає, що на спадкове майно, яке залишилося після смерті спадкодавця ніхто з його спадкоємців не претендує з будь-яких причин: у спадкодавця може не бути спадкоємців за законом; усі спадкоємці, як за законом, так і за заповітом відмовилися від прийняття спадщини або не встигли прийняти її, або усі спадкоємці усунені від спадщини. Відповідні органи місцевого самоврядування зобов´язані виявляти таке майно своєчасно та звертатися до суду з метою визнання такого майна відумерлим у судовому порядку. Суд визнає таке майно відумерлим за заявою органу місцевого самоврядування, що претендує на таке майно. Якщо таке судове рішення постановлено та майно визнано відумерлим, право розпорядження таким майном перейде до органів місцевого самоврядування, які можуть користуватися ним або розпоряджаються. Розпорядження відумерлим майном провадиться через аукціони, на якому таке майно продається, а гроші переходять до бюджету органів місцевого самоврядування.

Судове рішення про визнання майна відумерлим може бути постановлено тільки через рік після відкриття спадщини. Законодавець дає час спадкоємцям померлого, якщо вони не встигли подати заяву про прийняття спадщини або пропустили строк для прийняття спадщини, здійснити свої права на спадщину.

Право власності на спадщину, що визнана судом відумерлою, виникає у територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

Якщо у спадкодавця були кредитори, то власник відумерлого майна зобов´язаний задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця шляхом виплати йому відповідних сум, які йому був зобов´язаний спадкодавець, але не більше тієї суми, що ними успадкована.

Якщо було проведено опис спадкового майна, але у спадкодавця немає спадкоємців або вони не прийняли спадщину, або усунені від спадщини, спадкова маса охороняється до визнання її відумерлою. В такому випадку усі витрати по охороні спадкового майна приймає на себе орган місцевого самоврядування, що заявляють свої вимоги на майно. Якщо при опису відумерлого майна був назначений охоронець майна або особа, з якою був підписаний договір на управління успадкованим майном, і вона вимагає плати за виконання ним своїх обов´язків, тоді відповідний орган місцевого самоврядування зобов´язаний задовольнити його вимоги. Не слід вважати відумерлим майно, що спадкодавець заповідав державі або територіальній громаді. Таке майно по волі спадкодавця перейшло до держави та отримується згідно ст.ст. 1268, 1269 ЦК.