Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 1280. Перерозподіл спадщини

1. Якщо після спливу строку для прийняття спадщини і після розподілу її між спадкоємцями спадщину прийняли інші спадкоємці (частини друга і третя статті 1272 цього Кодексу), вона підлягає перерозподілу між ними.

Такі спадкоємці мають право вимагати передання їм у натурі частини майна, яке збереглося, або сплати грошової компенсації.

2. Якщо майно, на яке претендує спадкоємець, що пропустив строк для прийняття спадщини, перейшло як відумерле до територіальної громади і збереглося, спадкоємець має право вимагати його передання в натурі. У разі його продажу спадкоємець має право на грошову компенсацію.

Коли вже було встановлене коло спадкоємців після закінчення строку для прийняття спадщини або було видане свідоцтво про право на спадщину, в якому майно поділено між спадкоємцями, та з´являється спадкоємець, який вважає, що він отримав спадщину або строк для прийняття спадщини він пропустив та не прийняв спадщини не фактично — він не проживав разом з померлим, не юридичне — не подав заяву нотаріусу про прийняття спадщини, такий спадкоємець може увійти до кола спадкоємців або за згодою усіх спадкоємців, що прийняли спадщину або за рішенням суду про продовження йому строку для прийняття спадщини. Згода спадкоємців, що прийняли спадкове майно та бажають включити спадкоємця до свого кола, подається у письмовій формі. Якщо заява спадкоємця розглядається в судовому порядку, то постановляється рішення суду про продовження строку про прийняття спадщини.

Після того, як такий спадкоємець буде прийнятий до кола спадкоємців, він має право вимагати у спадкоємців, що вже отримали спадщину, провести перерозподіл спадкового майна, виділу його частки в натурі, або якщо це майно вже реалізоване, то сплати грошової компенсації, що приходилася б на його частину успадкованого майна.

Якщо майно спадкодавця було визнане від-умерлим та перейшло у власність територіальної громади, спадкоємець, що був визнаний таким, вправі пред´явити свої претензії щодо майна спадкодавця до відповідного органу місцевого самоврядування або територіальної громади, яке одержало майно, та витребувати його в натурі, якщо це майно було вже продане, спадкоємець вправі витребувати собі грошову компенсацію в розмірі продажної вартості успадкованого майна.