Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 1282. Обов'язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора

1.  Спадкоємці зобов´язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов´язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

2. Вимоги кредитора спадкоємці зобов´язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо домовленістю між спадкоємцями та кредитором інше не встановлено.

У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора накладає стягнення на майно, яке було передане спадкоємцям у натурі.

1. При відкритті спадщини спадкоємці, якщо їм було відомо про борги спадкодавця, зобов´язані повідомити кредитора про смерть боржника. Кредитор спадкодавця має право звернутися до нотаріуса за місцем відкриття спадщини в шестимісячний строк з дня, як йому стало відомо або могло стати відомим про відкриття спадщини з вимогами до спадкоємців, що прийняли спадщину, повернути йому борг, що був за спадкодавцем.

Борги спадкодавця — це майнові зобов´язання, які прийняв на себе спадкодавець перед фізичними або юридичними особами-кредитора-ми, але смерть позбавила його можливості виконати це зобов´язання. Обов´язок доказувати борги померлого накладається на самого кредитора. Тобто кредитор, що звернувся до спадкоємців зобов´язаний представити документи, що підтверджують його вимоги.

Кредитор вправі протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини звернутися зі своїми вимогами по боргах спадкодавця до його спадкоємців незалежно від наступу строків вимоги. Може статися, що строк виконання зобов´язань ще не наступив, але у зв´язку з тим, що боржник вже вмер, кредитор ризикує тим, що його право на задоволення вимог може бути не задоволене, тому кредитор звертається до спадкоємців боржника з вимогами виплати йому боргу.

Якщо кредитор спадкоємця не був сповіщений спадкоємцями про смерть боржника, не мав можливості узнати про це з других джерел, він може звернутися з вимогами до спадкоємців протягом одного року від настання строку права вимоги. Згідно правил цієї статті спадкоємці, що прийняли спадщину, прийняли на себе не тільки права але й обов´язки спадкодавця відносно цього майна, тобто, якщо спадкоємець був повинен оплатити комунальні платежі за квартиру, власником якої він був, але не встиг їх сплатити, спадкоємці зобов´язані це зробити.

Якщо кредитору було відомо про смерть спадкодавця — боржника, але він не звернувся до спадкоємців, не пред´явив вимоги у шестимісячний строк, або якщо він не міг знати про відкриття спадщини та не пред´явив своїх вимог протягом одного року, він позбавляється права вимоги.

2. Законодавець у ст. 1282 виходить з того, що якщо спадкоємці прийняли на себе успадковане майно, тобто прийняли на себе права по управлінню, користуванню та розпорядженню майном спадкодавця, то вони прийняли на себе також і зобов´язання щодо цього майна. Вимоги по боргах спадкоємця кредитор має право пред´явити тільки тим спадкоємцям померлого, які спадщину прийняли, якщо потім спадкоємець входить до кола спадкоємців, у строк який перевищує шість місяців, у кредитора, який заявив свої вимоги в строк передбачений ст. 1281 ЦК, можуть виникнути претензії щодо виплати боргів спадкодавця і до такого спадкоємця. Якщо спадкодавець склав заповіт, в якому назначив виконавця заповіту, кредитор ще до прийняття спадщини усіма спадкоємцями може пред´явити свої вимоги до виконавця заповіту.

Спадкодавці, що прийняли спадщину незалежно за законом чи за заповітом, при зверненні до них кредитора спадкоємця, зобов´язані задовольнити його вимоги, якщо вони обґрунтовані та доказані. Доказом вимог кредитора може бути розписка спадкодавця, договір позики (як посвідчений нотаріально, так і проста письмова форма), кредитний договір та інше, до боргів спадкодавця відносяться також і витрати, що пов´язані с похоронами спадкодавця, охороною або управлінням спадкового майна, утриманням осіб, що знаходились на утриманні померлого. Це вимоги задовольняються усіма спадкоємцями, що отримали спадщину, але тільки в розмірі вартості успадкованого майна.

Вимоги кредитора є первинними перед іншими вимогами (наприклад, вимоги відказоотримувачів, якщо спадкодавець поклав на спадкоємців у заповіті обов´язок виплатити будь-яку суму, та якщо така сума була вже виплачена, спадкоємець може звернутися до відказоотримувача з вимогами повернути суму для подальшого задоволення вимог кредитора) та виплачуються одноразовим платежем. За згодою сторін між кредитором та спадкоємцями боржника може бути встановлений інший порядок

виплати боргу. Якщо такої домовленості між кредитором та спадкоємцями боржника не досягнуто, кредитор вправі звернутися до суду з позовом про виплату боргу, суд постановляє рішення про стягнення боргу з майна, яке спадкоємці боржника отримали в натурі.

У разі, якщо майно боржника було визнано відумерлим та перейшло до власності територіальної громади, кредитор звертається до органів місцевого самоврядування та вимагає виплати боргу спадкодавця. В цьому разі, боржнику виплачується сума боргу, але в розмірі успадкованого майна. Якщо сума боргу більша ніж сума успадкованого майна, кредитор має право одержати тільки у розмірі успадкованого майна.