Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

Стаття 28. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією

е) особи, які причетні до діяльності злочинної організації тим чи іншим чином, але виконують лише обслуговуючі, допоміжні дії, що не пов’язані безпосередньо із вчиненням злочинів цією організацією або ж із виконанням нею інших злочинних цілей. Наприклад, офіціанти, кухарі, перукарі та інші не можуть визнаватися чле­нами злочинної організації, якщо вони не виконували дій для вчинення того чи ін­шого злочину (злочинів) цією організацією і не виконували функцій з керівництва чи координації дій інших осіб, або не забезпечували функціонування як самої зло­чинної організації, так і інших злочинних груп;

ж) важливою ознакою злочинної організації є те, що саме створення злочинної організації і участь у ній утворюють закінчений злочин, передбачений в Особливій частині КК. Так, у ст. 255 КК передбачена відповідальність за створення злочинної організації, керівництво нею або участь у ній, а також за керівництво чи сприяння зустрічей (сходок) представників злочинної організації, або організованих груп для спільного вчинення ними злочинів чи координації злочинної діяльності. Уже саме створення злочинної організації для вчинення одного чи кількох тяжких або особливо тяжких злочинів вважається закінченим злочином (див. коментар до ст. 255 КК).

Із суб’єктивної сторони всі учасники злочинної організації повинні усвідомлю­вати, що вони є членами цієї організації і виконують певні дії з метою безпосередньо­го вчинення цією організацією тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації або виконують керівні чи координаційні дії щодо злочинної діяльнос­ті інших осіб, або забезпечують функціонування як злочинної організації, так і інших злочинних груп.

  1. Спеціальними видами організованих груп (ч. 3 ст. 28 КК) та злочинних органі­зацій (ч. 4 ст. 28 КК) можуть бути визнані при відповідних необхідних умовах: ство­рення або участь у банді (ст. 257 КК), створення терористичної групи чи терористич­ної організації (ст. 2583 КК), створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст. 260 КК). У статтях 43, 255, 258[6] і 260 КК передбачені заохо­чувальні норми, що звільняють при наявності відповідних підстав від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій.