Стаття 30. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої групи чи злочинної організації

  1. Організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримі­нальній відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою чи зло­чинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом.

 

 

 

  1. Інші учасники організованої групи чи злочинної організації підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них.
  1.  Згідно з ч. 1 ст. 30 КК організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності за умови, що вчинені злочини охоплювалися його умислом. У даному випадку йдеться про злочини, які вчинили організовані гру­пи чи злочинні організації, у виконанні яких брали участь усі співучасники таких об’єднань чи хоча б деякі з них. Підставою об’єктивного характеру для інкримінуван­ня організатору зазначених злочинів є те, що злочини були вчинені внаслідок його дій з організації злочинних об’єднань (організованої групи чи злочинної організації), керівництва ними чи координації злочинної діяльності або забезпечення функціону­вання як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп. Підставою суб’єктивного характеру вказаної відповідальності організатора є те, що він усвідом­лював вчинення злочинним угрупованням певного злочину (злочинів) і бажав цього чи свідомо допускав.
  2.  На відміну від організаторів, інші учасники організованої групи (виконавець, підбурювач, пособник) відповідають лише за конкретні злочини, у підготовці чи вчи­ненні яких вони брали участь. При цьому ролі, які вони виконували у вчиненні цих злочинів, мають вирішальне значення для кримінальної відповідальності і кваліфіка­ції ними вчиненого. Інші злочини, у підготовці чи вчиненні яких ці учасники органі­зованої групи не брали участі, інкримінуватися їм у вину не можуть.