Всього на сайті:

Дисертацій, Курсових: 2875

Підручників з права онлайн: 41

НПК кодексів України онлайн: 16

4.9. Збори

4.9. Збори

   Збори — це форма колективного обговорення ділових проблем, які хвилюють громадськість. їх проводять з метою спільного осмислення певного питання.
   Розрізняють партійні збори, збори акціонерів, виборців, жителів мікрорайону тощо.
   Збори можна розділити на декілька етапів:
   - підготовка зборів;
   - висвітлення проблеми та її обґрунтування;
   - обговорення проблеми;
   - ухвалення рішення.
   Збори потрібно готувати. їх підготовкою займається робоча група, члени якої найбільш зацікавлені в результаті.
   Під час підготовки до зборів потрібно визначити проблему для розгляду і список працівників, які братимуть участь в обговоренні. Готують збори фахівці, доповідачем призначають кваліфіковану людину.
   Готуючись до висвітлення проблеми, потрібно дібрати цікавий матеріал, факти, проаналізувати матеріал, зробити схеми порівняння видів роботи тощо.
   Доповідач, готуючи доповідь має врахувати склад аудиторії, її вік, освіту, кваліфікацію, обставини. Потрібно написати повний текст виступу і кілька разів прочитати його. Після такої попередньої підготовки можна лише зрідка заглядати в рукопис. Досвідченому лекторові рекомендують приготувати нотатки доповіді.
   Початок виступу має дуже велике значення, від нього залежить:
   - чи подолає промовець хвилювання, заспокоїться і набуде впевненості у своїх силах;
   - чи зуміє встановити контакт зі слухачами;
   - чи зацікавить слухачів і приверне їхню увагу;
   - чи зуміє стисло висвітлити тему виступу, визначивши основні питання.
   Іржі Томан стверджує, що промовець може розвинути думку в своєму виступі по-різному, а саме:
   - пояснити;
   - списати;
   - розповісти;
   - довести.
   Найменш цікавою формою викладу, на його думку, є опис, найцікавішою — розповідь.
   Закінчення виступу може складатися з двох частин: узагальнення головних думок і підбиття висновків.
   Рекомендують пам?ятати про регламент: для вступу виділити 10— 12 % часу, висновків — А—5 %, для основної частини—решту часу.
   На зборах обирають президію.
   Після доповіді проводять її обговорення. Бажано, щоб виступаючі готувалися заздалегідь, тоді обговорення буде більш предметним. В обговоренні можуть брати участь усі бажаючі (але їх кількість і регламент виступу встановлюють учасники зборів).
   Для кожного оратора на першому місці мають бути слухачі, тоді його доповідь матиме успіх. Потрібно намагатися донести свої думки до слухачів. Для цього потрібно вживати метафори, афоризми, прислів?я, цитати. Незнайомі для слухачів терміни, абстрактні поняття потрібно пояснити. Бажано користуватися діаграмами, графіками. Одним із найдійовіших засобів пожвавлення уваги слухачів є риторичні запитання під час виступу.
   Не радять:
   - уживати надто довгі речення, бо їх важко зрозуміти;
   - переобтяжувати мову словами іншомовного походження;
   - зловживати деякими подробицями.
   Обговорення можна припинити тоді, коли немає пропозицій з обговорюваної проблеми.
   Президія (а інколи — робоча група) виносить на обговорення проект рішення, який ухвалюється учасниками зборів, пропозиції, які додаються до проекту.
   Потім проект виносять на голосування. Якщо за нього проголосує більшість учасників зборів, приймається як ухвала. Рішення має бути чітко оформленим, конкретним, указано виконавців і дату виконання.
   Потрібно контролювати, як виконується прийняте рішення. Учасників зборів повідомляють про виконання прийнятого рішення.