Стаття 113. Диверсія

Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спря­мованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій, -

карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

  1.  Основним безпосереднім об’єктом диверсії є внутрішня безпека України, її економічна основа. Додатковими об’єктами можуть бути: життя, здоров’я людей, екологічна безпека, власність.

Предметом диверсії є об’єкти, які мають важливе народногосподарське чи обо­ронне значення (електростанції, оборонні підприємства, шляхи сполучення, нафто- і газопроводи та ін.), тварини, рослини, земельні угіддя, водойми, ліси тощо.

  1.  Об’єктивна сторона диверсії виявляється: 1) у вчиненні вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння їм тілесних ушкоджень чи іншої шкоди здоров’ю, зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення; 2) у вчиненні дій, спрямованих на радіо­активне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій.
  2.  Масове знищення людей або заподіяння шкоди їх здоров ’ю виявляється в запо­діянні смерті або шкоди здоров’ю значної кількості громадян. Суб’єкт злочину вда­ється до загальнонебезпечних способів (вибухів, підпалів, затоплення, організацій аварій транспортних засобів тощо).

Зруйнування та пошкодження підприємств, споруд, шляхів і засобів сполучення, засобів зв’язку або іншого державного чи суспільного майна полягає як у повному їх знищенні, так і частковому пошкодженні в будь-який спосіб.

Масове отруєння людей, як і поширення епідемій, є злочинною діяльністю, спря­мованою на спричинення смерті чи шкоди здоров’ ю значної, частіше невизначеної кількості осіб. Способи здійснення можуть бути різними (отруєння продуктів хар­чування, джерел води, зараження їжі хвороботворними мікроорганізмами тощо).

Поширенням епізоотій охоплюються випадки розповсюдження заразних хвороб серед тварин. Способи при цьому можуть бути різними (зараження збудниками за­разних захворювань кормів, спільне утримання хворих і здорових тварин та ін.).

Епіфітотія - розповсюдження інфекційної хвороби рослин, що охоплює госпо­дарство, район, область чи країну (наприклад, іржа і головня хлібних злаків, фіто­фтороз картоплі та інші шкідливі хвороби).

Цим зумовлене віднесення диверсії до злочинів з усіченим складом і визнання її закінченою з моменту здійснення вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на досягнення зазначених у законі небезпечних наслідків, тобто незалежно від фактич­ного спричинення смерті, тілесних ушкоджень, зруйнування або пошкодження об’єктів, радіоактивного забруднення та настання інших наслідків.

  1.  Суб’єктивна сторона диверсії характеризується виною у формі прямого умис­лу, що поєднаний з метою ослаблення держави, тобто заподіяння шкоди її економічній системі, обороноздатності, внутрішній безпеці тощо. Саме ця мета відрізняє диверсію від інших злочинів, пов’язаних із знищенням чи пошкодженням майна, заподіянням шкоди життю, здоров’ю, економічних та інших злочинів.
  2.  Суб’єкт - фізична осудна особа, яка досягла 14-ти років.