Всього на сайті:

Дисертацій з права онлайн: 62

Підручників з права онлайн: 37

НПК кодексів України онлайн: 16

  • Умови використання матеріалу. З питання авторського права звертайтеся на: mego-infoo@yandex.ru.

РОЗДІЛ IV ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ (ст.152-156)

Злочини, що передбачені розділом IV Особливої частини КК, посягають на ста­теву свободу та статеву недоторканість особи (зґвалтування, насильницьке задо­волення статевої пристрасті неприродним способом, примушування до вступу у ста­тевий зв’язок, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, і розбещен­ня неповнолітніх).

Статева свобода - це право особи, яка досягла шлюбного віку, на сексуальне самовизначення, тобто її реальна можливість вступати в добровільне сексуальне спіл­кування з обраним партнером у будь-який час і в будь-якій сексуально прийнятній формі за умови, що вона не суперечить нормативно-правовим приписам щодо охоро­ни особи та громадського порядку.

Статева недоторканість - це встановлений законодавством України про кримі­нальну відповідальність імунітет дітей та психічно хворих осіб, які внаслідок мало­ліття або хворобливого психічного стану не усвідомлюють характер статевих відносин, їх соціальне значення та природні наслідки, щодо неприпустимості сексуального спілкування з ними.